Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Ewa Paga

Rada Fundacji

Zofia Bielecka

Ewa Czertak

Łukasz Dziekoński

Dominika Krupa

Paweł Michalski

Maciej Nowotny

Marcin Petrykowski

prof. Jan Pomorski

Hubert Sobora

Jacek Socha

Tomasz Walkiewicz

Grzegorz Zawada

 Magdalena Zajączkowska-Ejsymont