Fundacja im. Lesława A. Pagi

ul. Książęca 4, pokój 8030
00-498 Warszawa
Faks: (22) 537 73 34
e-mail: sekretariat@paga.org.pl

Numer konta:
27 1160 2202 0000 0001 3385 3625

NIP: 701-017-05-17
REGON: 141752794
KRS: 0000324112

Chcesz się z nami skontaktować? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Ewa Paga | Fundacja PAGA
Ewa Paga
Prezes Zarządu

O mnie:

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie, a następnie przez 20 lat pracowała w zawodzie stomatologa. Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji od 2003 roku.

Magdalena Kusa
Magdalena Kusa
Office Assistant
Facebook
Paga Campus/Website
Program Ambasadorski
Patronaty
tel. (22) 537 73 33
e-mail: mkusa[at]paga.org.pl

O mnie:

Absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS-u w Lublinie.
W Fundacji odpowiada za: Facebook, Patronaty, Paga Campus/Website i Program Ambasadorski.

Sylwia Gromada
Sylwia Gromada
Operations Director
Akademia Energii
Nagroda im. Lesława A. Pagi
Forum Nowa Energia
tel. (22) 537 73 32
e-mail: sgromada[at]paga.org.pl

O mnie:

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W Fundacji od 2013 roku. Odpowiada za rozwój prowadzonych programów edukacyjnych, koordynuje projekty: Akademia Energii, Liderzy Ochrony Zdrowia.

Justyna Markowicz
Justyna Markowicz
Project Manager
CEE Capital Market Leaders Forum
Raport V4
Akademia Liderów Rynku Kapitałowego
Forum Kół Naukowych
tel. (22) 537 74 86
e-mail: jmarkowicz[at]paga.org.pl

O mnie:

Anna Gruszczyńska
Anna Gruszczyńska
Project Manager
Indeks Start2Star
Stypendium im. Lesława A. Pagi
Liderzy Ochrony Zdrowia
tel. (22) 537 71 62
e-mail: agruszczynska[at]paga.org.pl

O mnie:

Absolwentka Wydziału Socjologii Collegium Civitas.
W Fundacji koordynuje projekty: Indeks Start2Star, Stypendium im. Lesława A. Pagi, Nagroda im. Lesława A. Pagi oraz Forum Nowa Energia.

Anna Mieleszko
Anna Mieleszko
Managing Director

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji od 2008 roku. Koordynuje pracę Fundacji, zajmuje się PR oraz odpowiada za projekty: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego i Think Paga!

Alina Baczar-Bednorz
Alina Baczar-Bednorz
Project Manager
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG
tel. (22)5377236
e-mail: Alina.Baczar-Bednorz@fundacjagpw.pl

O mnie:

Krzysztof Kaszuba
Krzysztof Kaszuba
Junior Project Assistant
tel. (22)5377334
e-mail: kkaszuba@paga.org.pl

O mnie:

Karolina Wróblewska
Karolina Wróblewska
Stażystka

O mnie: