Akademia Analiz i Mediów to projekt Fundacji im. Lesława A. Pagi i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, którego celem jest poprawa jakości debaty publicznej i budowa trwałej instytucji kształcącej młodych naukowców i ekspertów występujących publicznie i współpracujących z mediami. To miejsce dla wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej gospodarki. Chcemy zachęcić młodych liderów do budowy platformy współpracy mediów i biznesu opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i rzetelnej ocenie rzeczywistości.

Inwestujemy w młodych liderów, którzy będą poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych korzystając ze wsparcia doświadczonych ekspertów. Nasz projekt ma pomóc wprowadzić do debaty publicznej głos młodych ludzi, którzy w przystępny i zrozumiały sposób będą przybliżać społeczeństwu wiedzę o skomplikowanych zagadnieniach ekonomicznych, a także będą potrafili krytycznie i rzetelnie oceniać i opisywać funkcjonowanie mechanizmów gospodarki i biznesu.

Zależy nam, by wspólnie z najlepszymi firmami, mediami i naukowcami tworzyć nowe rozwiązania i standardy życia ekonomicznego.

Podziel się: