Przyjmowanie zgłoszeń do projektu: 8.01.2018 r. do 14.02.2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne: 05-09.03.2018 r.

Zajęcia:

7-8.04.2018 r.
13-15.04.2018 r.
12-13.05.2018 r.
26-27.05.2018 r.


Uroczyste Podsumowanie projektu: 28.05.2018 r. 

Podziel się: