Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to program wyjątkowych szkoleń i staży przeprowadzanych przy współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi. Poprzez udział w Akademii uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie na rynku, a sam projekt trwa nieprzerwanie od 14 lat.

 Udział w projekcie jest dla jego uczestników BEZPŁATNY!

 

REKRUTACJA

Projekt adresowany jest do studentów i absolwentów z całej Polski, którzy są u progu rozpoczęcia kariery zawodowej.

 

SZKOŁA LETNIA

  • dwutygodniowy intensywny kurs dla młodych pasjonatów świata finansów;
  • wspólne zakwaterowanie w hotelu w okolicach Warszawy pozwalające zbudować mocne więzi społeczności;
  • dzięki staraniom Fundacji im. Lesława A. Pagi udaje się co roku zapraszać do współpracy najlepszych menadżerów na rynku, z którymi uczestnicy analizują największe transakcje, rozwiązują aktualne problemy spółek i ćwiczą praktyczne wdrażanie rozwiązań na konkretnych case’ach.

STAŻE

  • conajmniej 2-miesięczne płatne staże w wybranych firmach partnerskich.

SIEĆ ALUMNÓW

  • uczestnicy projektu dołączają do elitarnej i wyjątkowej społeczności Alumnów ALRK oraz Alumnów Fundacji, którzy w kolejnych latach angażują się w organizację projektu i mają szeroki wybór możliwości aktywnego zaangażowania w działalność Fundacji w  różnych obszarach.
Podziel się: