Program

 • Marcin Pachucki | Komisja Nadzoru Finansowego

 • Marcin Kotlarczyk, Agnieszka Kulas, Jan Jędrzejowicz | BCG

 • Rafał Stroiński | CMS Cameron McKenna

 • Agata Kulas, Paweł Dziekoński | Deloitte

 • Jacek Siwicki, Piotr Kulesza, Alek Wasiukiewicz | Enterprise Investors

 • Michał Lukac, Katarzyna Kluza | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • Robert Kwiatkowski, Krzysztof Mejszutowicz | Giełda Papierów Wartościowych

 • Marcin Sobociński, Wojciech Zych | Quercus TFI

 • Jakub Karnowski, Rafał Matulewicz | PKO TFI

 • Remigiusz Jagnyziak | Powszechny Zakład Ubezpieczeń

 • Dariusz Marciniak | Dom Maklerski PKO BP

 • Ewa Wojsławowicz | Fundacja Kronenberga

 • Mateusz Melich | Ipopema Securities

 • Łukasz Tarnawa | PKO Bank Polski

 • Karol Półtorak, Cezary Pyszkowski | UniCredit CA

 • Jerzy Szymczak, Krystian Kamyk | A.T. Kearney

 

Uroczyste Zakończenie V edycji 19 lipca 2010 roku

 

Podziel się: