Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich zainaugurowała swoją działalność w 2007 r. we Wrocławiu. Jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Zakres działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich został określony w statucie i jest odzwierciedleniem planów pomocy określonych przez Fundatora.
Główne cele Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich:

  1. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienie im osiągnięcia samodzielności.
  2. Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).

Projekt „IndeksStart2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich.

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Tel. 071 332 06 43
Fax: 071 332 06 41
E-mail: biuro@fundacjajlc.pl
www.fundacjajlc.pl

Podziel się: