Dane osobowe: (1/15)

Adres zamieszkania: (2/15)

Wykształcenie: (3/15)

Dochód netto na osobę w rodzinie: (4/15)

Planowany kierunek studiów: (5/15)

Dodaj kolejną pozycję

Olimpiady (tylko te związane tematycznie z planowanym kierunkiem studiów): (6/15)

Dodaj kolejną pozycję

Konkursy (tylko te związane tematycznie z planowanym kierunkiem studiów): (7/15)

Dodaj kolejną pozycję

Pozostałe olimpiady i konkursy: (8/15)

Dodaj kolejną pozycję

Praca zarobkowa: (9/15)

Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna: (10/15)

Działalność społeczna i wolontariat: (11/15)

Samodzielnie napisany esej zawierający uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów i uczelnie oraz uzasadnienie ubiegania się o przyznanie stypendium: (12/15)

Samodzielnie napisany opis aktywności kandydata w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, działalności społecznej i wolontariatu: (13/15)

Skąd dowiedziałeś się o projekcie: (14/15)

Oświadczenie: (15/15)

Informujemy, że aplikacje bez udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.