W skład Rady Programowej projektu Liderzy Ochrony Zdrowia wchodzą:

1. Monika Bartwicka
2. Anna Krysiukiewicz-Fenger
3. dr Piotr Kaczmarczyk
4. Tomasz Kopiec
5. Prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska
6. Tomasz Leleno
7. Ewa Paga
8. prof. Maciej Perkowski
9. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
10. Konrad Tuszyński
11. Effiom Uman-Ntuk
12. Jarosław Widelski
13. dr hab. Paweł Zajdel
14. Walenty Zajdel

Zespół Ekspertów przy Radzie Programowej projektu Liderzy Ochrony Zdrowia:

1. dr Leszek Borkowski
2. prof. Piotr Czauderna
3. ks. Dariusz Kowalczyk
4. dr Krzysztof Łanda

 

Podziel się: