Już 16 października 2019 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się pierwsze Forum Liderów Ochrony Zdrowia!

 

Tematem konferencji będzie Wykorzystanie danych w sektorze ochrony zdrowia.

Podczas wydarzenia omówione zostaną wybrane obszary ochrony zdrowia, które mogą odnieść wymierną korzyść z gromadzenia, analizowania i wykorzystania szerokorozumianych danych w codziennej praktyce. Korzyści mogą przyjąć formę bezpośrednich oszczędności, lepszego dopasowania do potrzeb społecznych, lepszych wyników zdrowotnych oraz zadowolenia z funkcjonowania systemu zarówno po stronie pracowników, regulatorów jak i pacjentów.

Podczas Wydarzenia zostaną poruszone następujące tematy:

1. Potęga danych
Cechy dobrych danych, Big Data, ML (machine learning), AI (sztuczna inteligencja)


2. Finanse
Wycena świadczeń zdrowotnych i technologii medycznych, Controlling kosztów w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, Biznes medyczny


3. Planowanie
EpidemiologiaPriorytety zdrowotne krajuPlanowanie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, Profilaktyka - Planowanie wydatków - Płatnik publiczny (NFZ, jednostki samorządu terytorialnego), Sektor ubezpieczeniowy


4. Medycyna
Leczenie i diagnostyka, Innowacje


5. Implikacje i rekomendacje dla Polski
Problemy w wykorzystaniu danych, Informatyzacja ochrony zdrowia jako szansa na lepsze wykorzystanie danych, Proponowane kroki do podjęcia (prawne i organizacyjne)

 

Podstawą konferencji będzie raport o tym samym tytule, przygotowywany przez Alumnów Liderów Ochrony Zdrowia przy wsparciu Partnerów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc OGRANICZONA!

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj:

Podziel się: