PROGRAM

Warsztat: Koncepcja stylów społecznych - Ewa Hereć-Olejnik

Warsztat: "Teraz to ja mogę Panu nogę podać." Jak skutecznie dyskutować? - Mariusz Gutowski - Alumn LOZ III

Warsztat negocjacyjny: Podzielmy tort na nowo - Alumni LOZ

Rynek świadczeń i usług zdrowotnych w kontekście przemian systemowych w ochronie zdrowia po 1989 r. - Tomasz Kopiec

Ocena korzyści i ryzyka oraz opłacalność nowych technologii medycznych - Krzysztof Łanda, Piotr Przygodzki

Apteki ogólnodostępne jako specjalistyczne centra wiedzy i informacji o leku - dr Piotr Merks, Monika Osmolska-Wiśniewska

Innowacje w farmacji i medycynie: strategie w opracowywaniu nowych leków - dr hab. Paweł Zajdel

Sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych - dr Jacek Grabowski - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komunikacja z Pacjentem - dialog czy obowiązek proceduralny? - Jolanta Wołkowicz Górnośląskie Centrum Medyczne

Lek a suplement w aspekcie jakości i bezpieczeństwa Pacjenta - prof. Mirosława Krauze-Baranowska, Monika Bartwicka

Kierunki rozwoju innowacji technologicznych w diagnostyce i leczeniu (leki, wyroby medyczne) - Łukasz Pawełek

Struktura realizacji świadczeń zdrowotnych - Jarosław J. Fedorowski - Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Prawne aspekty marketingu usług medycznych - warsztat - Anna Janas-Sanecka, Adrian Janus SCANMED

Prawa Pacjenta - dr Leszek Borkowski

Co decyduje o decyzji - czyli jaki wpływ ma pacjent na dostępność do nowoczesnych terapii? - Marta Andrzejczyk GSK

Perspektywa rozwoju opieki farmaceutycznej - Effiom Uman-Ntuk, Konrad Tuszyński

Wykorzystanie nowych technologii w monitorowaniu farmakoterapii (nowe postaci leków, samokontrola) - dr hab. Przemysław Dorożyński

Wpływ rewolucji cyfrowej na miejsce pacjenta w systemie ochrony zdrowia - Tomasz Staszelis Dyrektor ds. Cyfryzacji Polpharma

Lek roślinny jako element samoleczenia w polskim systemie opieki zdrowotnej - Jacek Przybylski Herbapol Wrocław

Komunikacja w obszarze nauka i biznes - Łukasz Hak Pfizer

Digitalcare - rozwiązania cyfrowe we współczesnej medycynie - Robert Zarański Gedeon Richter

RODO w medycynie - co powinniśmy wiedzieć o ochronie danych osobowych pacjenta w systemie ochrony zdrowia - Krzysztof Krzyżanowski Gedeon Richter

Finansowanie świadczeń zdrowotnych z perspektywy pacjentów - Natalia Łojko, Zuzanna Chromiec KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Oczekiwania pacjenta a rzeczywistość w nowoczesnej komunikacji dotyczącej leczenia - Szymon Chamuczyński ASSECO

Alokacja dodatkowych środków w budżecie na ochronę zdrowia - Paweł Handschuh, Iwona Pająk, Aleksander Zarzeka NOVARTIS

Koszty pośrednie jako składowa rzeczywistych kosztów choroby i niewykorzystane narzędzie ustalania priorytetów polityki zdrowotnej – Business Case  - Małgorzata Głasek, Anna Sójka, Adrian Misiewicz NOVARTIS

Globalny rynek biofarmaceutyczny. Badania kliniczne i ich wpływ na wartość spółek. - Krzysztof Kumala, Karol Kobyliński Dariusz Jacoszek Pharma Business Club

Dlaczego startupy odmienią ochronę zdrowia? - Dina Dąbrowska, Maciej Jakubczyk GdziePoLek.pl

Reklama dźwignią farmacji Aleksander Zarzeka, Bartłomiej Sasin - Alumni LOZ

Value-Based Procurement, Value-Based Healthcare - Grażyna Wenclewska, Dorota Olszewska, Adam Jagoda Medtronic

Serce czy rozum- o podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia. - Aleksandra Zawodnik AstraZeneca

Asertywność w życiu zawodowym- cecha charakteru czy zachowanie? - Katarzyna Łokaj AstraZeneca

"Fawelizacja" prawa w ochronie zdrowia  - mec. Dominika Chrabańska Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Wizyta w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach

 

Uroczysty Finał VI edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia odbyła się 23 listopada 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych. W debacie "Alokacja dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia" udział wzięli: 

Przemysław Benroth (Kierownik Działu Relacji Medycznych Herbapol Wrocław)
Szymon Chamuczyński (Dyrektor Departamentu Produktów Masowych Asseco)
Mec. Dominika Chrabańska (KONDRAT i Partnerzy)
Monika Czapska (Dyrektor ds. Polityki Zdrowotnej Boehringer Ingelheim)
Łukasz Hak (Head of Medical Oncology, Pfizer)
Adam Jagoda (General Manager Medtronic)
Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik (KRK Legal)
Klaudia Rogowska (Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego)
Łukasz Wojczak (Dyrektor Działu Pulmunologia Novartis)

Debatę moderował: Bartosz Kwiatek - Dziennikarz Polsat News

 


 

Podziel się: