Planowane tematy zjazdów w ramach VI edycji Liderów Ochrony Zdrowia

 1. Struktura ochrony zdrowia – wprowadzenie 
 • Rynek świadczeń i usług zdrowotnych w kontekście przemian systemowych w ochronie zdrowia po 1989 roku/ rys historyczny
 • Aktualny stan prawny rynku ochrony zdrowia
 • Rola aptek w systemie ochrony zdrowia
 • Innowacje w farmacji i medycynie: strategie w opracowywaniu nowych leków

 

 1. Pacjent czy pieniądz ? 
 • Sposoby finasowania świadczeń zdrowotnych
 • Priorytety zdrowotne Państwa
 • Lek a suplement w kontekście ich jakości oraz bezpieczeństwa Pacjenta
 • Kierunki rozwoju innowacji technologicznych w diagnostyce i leczeniu ( leki i wyroby medyczne)

 

 1. Rynek dystrybucji świadczeń zdrowotnych 
 • Struktura realizacji świadczeń zdrowotnych (2+2)
 • „ Świadczenia problemowe” w poszukiwaniu mechanizmu weryfikacji, próba zwrócenia uwagi na możliwości zmian regulacyjnych w obszarach świadczeń
 • Znaczenie firm inwestujących w badania i rozwój na rynku ochrony zdrowia

 

 1. Pacjent w centrum zdrowia ( Perspektywa Pacjenta) 
 • Prawa Pacjenta – rys historyczny, aktualny stan prawny.
 • Dostępność i efektywność świadczeń zdrowotnych w Polsce oraz na świecie
 • Rozwój opieki farmaceutycznej
 • Wykorzystanie nowych technologii w monitorowaniu skutecznej farmakoterapii ( nowe postaci leków, samokontrola Pacjenta a refundacja)

 

 1. Opieka nad Pacjentem 
 • Profilaktyka zdrowotna
 • Telemedycyna – zalety i ograniczenia wczesnego wykrywania zagrożeń
 • Dostępność farmakoterapia w Polsce
 • Opieka nad niepełnosprawnymi, opieka senioralna i paliatywna w sektorze ochrony zdrowia 

 

 1. Komunikacja w ochronie zdrowia 
 • Edukacja zdrowotna
 • Komunikacja z Pacjentem – dialog czy obowiązek proceduralny?
 • Współpraca lekarza i farmaceuty w obszarze bezpiecznej farmakoterapii
 • Komunikacja w obszarze: nauka i biznes

 

 1. Bezpieczeństwo lekowe kraju (polityka lekowa ) 
 • Regulacje prawne w obszarze polityki lekowej Państwa
 • Charakterystyka krajowego rynku produktów leczniczych na tle rynków zagranicznych
 • Problemy dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety
 • Optymalizacja kosztów zakupów leków 

 

 1. Samorządy zawodowe 
 • Regulacja prawna zawodów medycznych
 • Związki zawodowe/ rys historyczny oraz ich rola w debacie nad systemem ochrony zdrowia

 

         8 a / innowacje technologiczne w farmacji i medycynie 

 • Badania przedkliniczne i kliniczne – gwarancja bezpieczeństwa farmakoterapii
 • Big Data w farmacji i medycynie – urządzenia i technologie do analizy dużych baz danych 

 

 1. Problemy rynku ochrony zdrowia 
 • „Składka zdrowotna” jej redystrybucja w systemie ochrony zdrowia
 • Kondycja aptekarstwa polskiego w świetle ustawy ADA
 • „Fawelizacja” prawa w ochronie zdrowia
 • Ocena korzyści ryzyka nowych technologii lekowych i medycznych – ograniczenia , czy optymalizacja kosztów farmakoterapii ?
 • Inne

 

 1. Debata Oksfordzka

„ Jak widzisz system ochrony zdrowia w Polsce za 20 lat ?

Podziel się: