Uwaga, zmiana w harmonogramie projektu. Ogłoszenie zwycięskich zespołów nastąpi 9 stycznia 2017 r. 

Harmonogram edycji 2016/17

1 X- 30 XI 2016

Nabór aplikacji

 

1-7 XII 2016

7 dni kalendarzowych: weryfikacja przez Fundację aplikacji pod względem poprawności formalnej (warunki określone w Regulaminie). Ewentualne przekazanie uwag wnioskodawcom z prośbą o odesłanie poprawionych wniosków do 14 XII

 

8-13 XII 2016

6 dni kalendarzowych: poprawianie wniosków przez wnioskodawców zgodnie z uwagami Fundacji i odesłanie ich Fundacji.

14 XII 2016

Weryfikacja przez Fundację wprowadzenia ewentualnych poprawek do wniosku przez zespół.

17 XII 2016 - 05 I 2017

Ocena wniosków przez Kapitułę oraz posiedzenie Kapituły.

 

09 I 2017 

Ogłoszenie decyzji Kapituły o przyznaniu dofinansowania.

 

09-13 I 2017

Potwierdzenie przyjęcia dofinansowania przez zespoły.

14 I 2017 – 30 VI 2017

Realizacja projektów przez zespoły

 

1 VII – 31 VII 2017

Ewaluacja projektów przez zespoły i przekazanie sprawozdań i rozliczeń do Fundacji

Podziel się: