1. High School Business Challenge

Głównym celem projektu było zorganizowanie konkursu High School Business Challenge, którego celem jest rozwój kompetencji miękkich oraz praktycznych umiejętności z zakresu marketingu, zarządzania, prezentacji i przedsiębiorczości, które przydadzą się uczestnikom konkursu podczas rozpoczynania kariery zawodowej.  Konkurs skierowany był do licealistów, którzy mieli okazję  nie tylko do kształcenia się w tematyce powiązanej ze sprawami gospodarki, lecz również do jej wykorzystania i sprawdzenia w praktyce. Doświadczenia zgromadzone w czasie udziału w projekcie, takie jak rozwiązywanie zadań opartych na formule case study, umiejętność pracy w zespole czy zdobywanie praktyki w wystąpieniach publicznych, miały na celu zwiększenie szansy licealistów u pracodawców oraz przygotowania ich do dalszej edukacji. Finał Konkursu odbył się w dniach 21-22 kwietnia br.

  1. Let’s Start Up!

Let's Start Up! to największy studencki festiwal startupowy w Polsce składający się z trzech części- Startup2Night, Tech Expo oraz Dragons' Den. Celem festiwalu Let’s Start Up! była wymiana doświadczeń między osobami z całej Polski, które osiągnęły sukces w biznesie a tymi, którzy dopiero myślą o własnej działalności lub prowadzą ją od niedawna. Festiwal dawał odbiorcom możliwość zapoznania się z podmiotami gospodarki cyfrowej, uczestnictwa w programach mentorskich, zdobycia doświadczenia w tworzeniu biznesplanu. Promował innowacyjność polskiej gospodarki na podstawie przedsiębiorców, którzy odnieśli międzynarodowy sukces. Udział w Festiwalu dawał młodym przedsiębiorczym osobom szansę na zdobycia dofinansowania dla swoich projektów biznesowych oraz nawiązania współpracy z funduszami inwestycyjnymi co przekłada się na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.

  1. Inspiring Solutions

Inspiring Solutions to projekt adresowany do studentów uczelni wyższych z całej Polski, ze szczególnym naciskiem na osoby studiujące kierunki informatyczne oraz ekonomiczne. Celem projektu było rozbudzenie postaw przedsiębiorczych wśród studentów zainteresowanych tematyką IT w biznesie oraz zwiększenie ich umiejętności z zakresu pozyskiwania inwestorów. Dzięki projektowi studenci mieli okazję do uczestnictwa w unikatowych warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli liderów branży IT i najbardziej prominentnych polskich startupów w ramach czterech ścieżek tematycznych: Startup Science, IT Management, Design&UX oraz Intelligence&Analytics. Wydarzenie odbyło się w Warszawie, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w dniach 29-31 marca br.

  1. IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, a bezpieczeństwo obrotu finansowego

Najważniejszym wydarzeniem przedsięwzięcia była ogólnopolska konferencja naukowa, oscylująca wokół tematu wyzwań w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i bezpieczeństwa obrotu finansowego. W trakcie konferencji omówione zostały zagadnienia z zakresu: instrumentów ochrony interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów, bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej, nowych metod w wykrywaniu przestępczości gospodarczej, finansowej lub celnej, wyzwań prawno–dowodowych w związku z wykrytym przestępstwem gospodarczym, zmieniającego się modelu przestępczości i wyzwań przed judykaturą, ochroną danych osobowych i praw własności intelektualnej w kontekście bezpieczeństwa obrotu finansowego, oszustw giełdowych czy roli Krajowej Administracji Skarbowej w zwalczaniu przestępczości karnoskarbowej. Projekt odbył się w dniach 8-10 maja 2017 r.

  1. Capital Challenge

Przedmiotem projektu była organizacja warsztatów dla dwóch 22-osobowych grup studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego, które zostały zakończone konkursem. Głównym celem projektu było pogłębienie stanu wiedzy wśród jego uczestników z zakresu inwestycji na rynku finansowym oraz podstawowych zasad towarzyszących inwestowaniu, zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym. Dodatkowo studenci i uczniowie zostali zapoznani z instrumentami rynku kapitałowego, wiedzą na temat alternatywnych form inwestowania, strategiami i zasadami inwestowania na rynku finansowym. Projekt został zrealizowany w dnu 29 marca 2017 r.

  1. Kwartalnik Finansowy Profit Journal

Profit Journal to kwartalnik finansowy o zasięgu ogólnopolskim. Celem kwartalnika jest dotarcie do jak największej liczby studentów i zaznajomienie ich z zagadnieniami z sektora finansów, ekonomii, inwestycji i prawa omawianymi przez ekspertów z tych dziedzin. Autorom kwartalnika zależy również na zaciekawieniu tą tematyką studentów, którzy dopiero rozpoczynają swoją studencką przygodę w świecie finansów, stąd prezentowane tematy charakteryzuje duża różnorodność. W każdym numerze prezentowane są nie dezaktualizujące się treści tworzone przez wybitnych ekspertów ekonomicznych, politycznych jak i gospodarczych, które będą aktualne nie tylko w momencie wydania, ale nawet za kilka lat. Profit Journal wydawany jest od 6 lat. W obecnej edycji projektu został dofinansowany 18 numer kwartalnika.

  1. VI Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

Projekt realizowany przez Koło Naukowe Modelowania Finansowego działające na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Hutniczej w Krakowie. Celem projektu było poszerzenie zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy uczestników z zakresu zagadnień matematyki finansowej i analizy giełdowej. W oparciu o nowoczesne metody modelowania, implementacji i symulacji w finansach projekt miał na celu połączyć matematyczno – naukowe problemy teoretyczne z ich praktycznymi zastosowaniami w świecie biznesu, giełdy i inwestycji oraz na rynkach kapitałowych.VI Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej odbyła się w dniach 21-23 kwietnia br.

  1. Warsaw Negotiation Round 2017

The Warsaw Negotiation Round to międzynarodowy turniej negocjacyjny, gromadzący studentów z najlepszych uczelni biznesowych i prawniczych na świecie. W trakcie wydarzenia, uczestnicy rywalizują między sobą podczas symulacji negocjacyjnych i mediacyjnych opartych na scenariuszach tworzonych przez członków koła SKN Negocjator. Ocena poszczególnych drużyn tworzona jest na podstawie zawartych porozumień oraz stylu prowadzenia negocjacji, ocenianego przez zaproszonych ekspertów. W ramach projektu organizowany jest także panel konferencyjny podczas którego zaproszeni eksperci w dziedzinie negocjacji dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą oraz zdobytym przez wiele lat doświadczeniem. Projekt odbył się w dniach 5-7 maja 2017 r.

  1. IX Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego

Projekt zrealizowany przez członków Koła Naukowego Prawa Bankowego działającego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczestników projektu w dziedzinie prawa bankowego, nowych technologii oraz rynków kapitałowych, zwrócenie uwagi społeczności akademickiej na dynamikę sytuacji w sektorze prawa bankowego i rynku finansowego oraz możliwości partycypacji w dyskusji oraz wymiany poglądów z wybitnymi specjalistami z branży.  Projekt odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie.

 

Podziel się: