Stypendyści X edycji

Tysiąc procent

1000procent.pl to portal internetowy, który w niestandardowy sposób promuje wiedzę związaną z przedsiębiorczością, rynkiem pracy i ekonomią w praktyce.  Wskazuje także godne uwagi inicjatywy oraz umożliwia praktyczne poznanie wybranych ścieżek rozwoju zawodowego dzięki rozmowom z osobami, które zajmują się daną dziedziną. Jest skierowany do uczniów i studentów.1000procent.pl to portal internetowy, który w niestandardowy sposób promuje wiedzę związaną z przedsiębiorczością, rynkiem pracy i ekonomią w praktyce.  Wskazuje także godne uwagi inicjatywy oraz umożliwia praktyczne poznanie wybranych ścieżek rozwoju zawodowego dzięki rozmowom z osobami, które zajmują się daną dziedziną. Jest skierowany do uczniów i studentów.

Healthcare Catalyst Challenge

Healthcare Catalyst Challenge to konkurs realizowany w formie gry symulacyjnej, wykorzystującej grywalizację oraz interaktywne metody nauki zarządzania strategicznego. To pierwszy projekt o potencjale edukacyjno – biznesowym skierowany do studentów i absolwentów, całościowo poświęcony ekonomice zdrowia. Jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu rynków kapitałowych oraz zarządzania w odniesieniu do sektora ochrony zdrowia, a także rozwój umiejętności i potencjału menadżerskiego.

High School Business Challenge

High School Business Challenge to ogólnopolski konkurs biznesowy dla licealistów. Tworzą go studenci, osoby żywo zainteresowane tematyką przedsiębiorczości i biznesu. Celem autorów projektu jest edukacja ekonomiczna, tworzenie możliwości do współpracy zespołowej, a także pokazanie, jak ważne są umiejętność selekcji źródeł informacji, ich analizy oraz konstruowania i prezentacji wniosków.

The Deal

THE DEAL to studencka konferencja poświęcona profesjonalnym negocjacjom, zawieraniu kontraktów, budowaniu trwałych relacji biznesowych oraz kształceniu osobowości lidera. To projekt stworzony z myślą o studentach, którzy chcą realizować się na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach w działach przedsiębiorstw związanych z restrukturyzacją, reorganizacją i zarządzaniem zmianą.

V Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

V Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej odbyła się 15-17 kwietnia. Tematem tegorocznej edycji jest „Mathemtical Methods for Quantitative Finance”. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej ryzyka finansowego, teorii wyceny instrumentów finansowych, inwestowania oraz tworzenia i zastosowania w finansach nowoczesnych modeli matematycznych i statystycznych.
Konferencja jest miejscem spotkania środowiska akademickiego i specjalistów, wykorzystujących narzędzia matematyczne w pracy zawodowej. Sprzyja poznaniu funkcjonowania instytucji finansowych oraz daje możliwość zdobycia informacji o potencjalnych miejscach pracy.

Finance Helpdesk

To projekt skierowany do młodych osób, stawiających swoje pierwsze kroki w zarządzaniu budżetem oraz inwestowaniu już zaoszczędzonego kapitału. Składa się z trzech bloków: aplikacji mobilnej, która ułatwia zarządzanie budżetem; platformy internetowej, która zawiera informacje oraz szkolenia elearningowe na temat rynków kapitałowych. Ostatnim filarem jest dwudniowa konferencja dotycząca sposobów inwestowania. Celem działania jest wzrost umiejętności zarządzania własnym budżetem a w szczególności umiejętności oszczędzania i inwestowania.

Taurus Investment Fund

To projekt mający na celu pokazanie studentom możliwości inwestycyjnych, jakie daje warszawska Giełda. Na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się cztery bloki szkoleniowe, dzięki którym uczestnicy projektu poznają specyfikę wszystkich instrumentów dostępnych na GPW.

Profit Journal

To magazyn finansowy wydawany pod egidą działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX. Celem magazynu  jest tworzenie platformy wymiany poglądów dotyczącyh najważniejszych kwestii z zakresu finansów, ekonomii i ogólnego otoczenia gospodarczego. Profit Journal jest dostępny na najlepszych uczelniach ekonomicznych w Polsce.

www.rynkikapitałowe.pl

www.RynkiKapitałowe.pl to platforma internetowa tworzona przez młodych praktyków, głównie prawników, finansistów, maklerów giełdowych, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rynku kapitałowym w przestrzeni internetowej. Celem projektu jest zwiększenie świadomości użytkowników o bieżących problemach rynku, mechanizmach obrotu giełdowego.

Finanse i ekonomia dla każdego

Finanse i ekonomia dla każdego jest nowatorskim edukacyjnym projektem, mającym na celu podniesienie poziomu świadomości ekonomicznej i finansowej młodych Polaków. Misją autorów projektu jest kompleksowe szerzenie praktycznej wiedzy ekonomicznej i finansowej poprzez organizację warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych stanowiących kompendium wiedzy w tym zakresie.

 Stypendyści IX edycji

 

Gala wręczenia Stypendium im. Lesława A. Pagi i Nagrody Lesława A. Pagi, 25 maja 2015 roku.

CATALYSATOR- jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym

 

Celem projektu jest przekazanie pracownikom jednostek samorządowych wiedzy na temat narzędzi finansowych stosowanych na rynku kapitałowym jako alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć lokalnych. Na projekt składa się cykl seminariów stanowiących platformę wymiany wiedzy i spotykań pracowników jednostek samorządu terytorialnego z ekspertami, teoretykami i praktykami działającymi na rynku kapitałowym.

 

High School Business Challenge

 

Adresowany do zespołów uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych projekt, składa się
z trzyetapowego ogólnopolskiego konkursu biznesowego realizowanego w formule case study. Jego uczestnicy doskonalą umiejętności z zakresu diagnozowania i rozwiązywania kluczowych problemów zarządzania przedsiębiorstwami.

 

INDEX the Investment Challenge

 

Konkurs  skierowany do studentów z Polski i Ukrainy, zachęca do inwestowania na giełdzie. Uczestnicy przez cztery tygodnie inwestują na platformie demo wirtualne pieniądze, dążąc do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu.

 

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

 

Celem konferencji pod hasłem „Matematyczne ujęcie ryzyka w obszarze finansowym i energetycznym”, jest poszerzenie wiedzy z zakresu technik inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynkach kapitałowych oraz popularyzacja nowoczesnych modeli matematycznych i statystycznych stosowanych w finansach. Służyć temu mają wykłady ekspertów – teoretyków i praktyków, warsztaty, debata panelowa oraz konkurs referatów zgłoszonych przez uczestników.

 

Kwartalnik Finansowy PROFIT Journal

 

Czasopismo skierowane do studentów, wydawane w nakładzie 6000 egzemplarzy
i dystrybuowane bezpłatnie w środowisku akademickim. Celem periodyku jest zapoznanie czytelników z profesjonalnymi i naukowymi informacjami z sektora finansów, ekonomii, inwestycji i prawa. Autorami artykułów są wykładowcy prestiżowych uczelni światowych oraz branżowi eksperci i specjaliści.

 

Polskie Forum Arbitrażu

 

Celem projektu jest przedstawienie instytucji arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów. Na projekt składa się akademia, adresowana do studentów prawa i ekonomii oraz konferencja skierowana do środowiska biznesowego i prawniczego przedstawiająca arbitraż jako instytucję prawną, zjawisko społeczne oraz usługę dla biznesu. Projekt zakończy zamknięta debata adresowana do przedstawicieli praktyki i instytucji zainteresowanych arbitrażem.

 

Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy

 

Celem projektu jest stworzenie kompendium wiedzy dla osób prowadzących oraz planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Informator będzie zawierał informacje dotyczące  prawnych aspektów działalności gospodarczej i powstanie w oparciu o wywiady z przedsiębiorcami, konsultacje z ekspertami-prawnikami oraz eksperyment prawniczy – otwarcie działalności gospodarczej przez zespół projektowy.

 

Regional Training Course on Startups and Investing

 

Składające się na projekt warsztaty, szkolenia oraz gry edukujące w zakresie inteligencji finansowej mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat alternatywnych, w stosunku do pracy na etacie, sposobów rozwoju kariery zawodowej.

 

V4 Lab

 

 Głównym celem projektu jest diagnoza poziomu wiedzy polskich i czeskich studentów na temat rynku kapitałowego oraz ich postaw wobec instytucji finansowych i roli państwa w gospodarce.
W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe, w oparciu
o autorski kwestionariusz. Jego wyniki, upublicznione w formie raportu oraz strony i aplikacji internetowych, stać się mogą wsparciem dla tworzenia nowych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej.

 

Warsztaty studenckie i konkurs pt.: "Matematyka na giełdzie"

 

Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy studentów i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Polski i Ukrainy z zakresu zastosowania matematyki w inwestowaniu na rynku kapitałowym. Uczestnicy projektu wezmą też udział w konkursie na artykuł na temat finansów. Warsztaty, prowadzone w specjalistycznym laboratorium finansowym, obejmą zagadnienia związane z rynkami i instrumentami finansowymi, podstawami matematyki finansowej, analizą techniczną i psychologią inwestowania.

 

Stypendyści VIII edycji

CEMS V4 Conference - The Central European CEMS Conference 

Kolejna edycja międzynarodowej konferencji, adresowanej do studentów objętych prestiżowym projektem CEMS Master in International Management, odbyła się pod hasłem ”Leadership in Dynamic Markets”. Studenci uczestniczyli w debatach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach, do przeprowadzenia których zaproszone zostały osobistości ze świata biznesu, ekonomii i polityki. W spotkaniu wzięło udział 70 studentów z 16 krajów.

 

Czwarty czynnik produkcji - doktrynalne i filozoficzne podstawy gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych 

Celem projektu było pokazanie wpływu nauk humanistycznych i społecznych na biznes, ekonomię i gospodarkę oraz zachęcenie młodych  ekonomistów oraz przedstawicieli nauk społecznych, filozoficznych i prawnych do współpracy i wzajemnej nauki. Płaszczyzną spotkania stała się ogólnopolska konferencja naukowa, której efektem było wydanie recenzowanej zbiorowej publikacji naukowej, opisującej podstawowe problemy badawcze styku tych dwóch płaszczyzn nauki:http://www.4czynnik.pl/files/Idea_jako_IV_v4.pdf. W ramach projektu powstała też bibliografia przedmiotu opracowana w nowatorskim formacie drzewa tematów oraz serwis internetowy:http://www.4czynnik.pl/katalogi/katalog-bibliografii

 

Klockonomia 2.0

Gra edukacyjna wykorzystująca klocki lego do nauki ekonomii i podstaw finansów wśród młodzieży licealnej: budowane przez uczniów z klocków lego wieże symbolizują różne wartości ekonomiczne (np. PKB, dług publiczny, bezrobocie, deficyt budżetowy), a zadaniem zespołów uczniowskich jest wybór z podanych możliwości zestawów reform, za sprawą których wieże symbolizujące dług publiczny, bezrobocie oraz deficyt malałyby, a symbolizujące PKB - rosły. W projekcie uczestniczyło 5000 uczniów ze szkół średnich w całej Polsce.

 

Polish Company Law 

Rezultatem projektu jest stworzenie platformy internetowej, na której w ustrukturyzowany i przemyślany sposób umieszczono  artykuły w językach angielskim i niemieckim na temat podstawowych zagadnień związanych z polskim prawem spółek i prawem rynku kapitałowego oraz wybranych zagadnień prawa cywilnego i upadłościowego. Na stroniepolishcompanylaw.pl  znalazło się 60 tekstów w języku angielskim i  15 tekstów w języku niemieckim. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy działania strony odwiedziło ją blisko 1000 unikalnych użytkowników m.in. z Niemiec, Holandii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, USA, Belgii, Francji, Indii, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Meksyku, Turcji i Rosji (łącznie 1073 odsłony spoza Polski).

 

Reżimy walutowe w wybranych krajach rozwijających się: wnioski dla Polski oraz państw Europy Środkowej na przykładzie doświadczeń Hong Kongu 

Projekt badawczy, który miał na celu analizę,  na przykładzie Hong Kongu, systemu Currency Board, zagadnienia w niewielkim stopniu zbadanego w polskiej literaturze oraz ekstrapolację tego doświadczenia na ustroje walutowe wybranych rynków rozwijających się. W centrum zainteresowania były kraje Europy Środkowej, w tym Polska, gdyż system Currency Board można także rozpatrywać jako jedną z metod włączenia Polski do strefy euro. Zespół w ramach otrzymanego dofinansowania przeprowadził badanie i przygotował publikację przedstawiającą jego wyniki.  

 

Studenckie Forum Naukowe "Edukacja ekonomiczna na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego" 

Projekt złożony był z trzech elementów: ogólnopolskiej konferencji naukowej, ogólnopolskiego seminarium kół naukowych oraz publikacji zawierającej artykuły przesłane przez uczestników konferencji i seminarium. Na konferencji przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa obrotu finansowego z perspektywy prawa, ekonomii, nauk informatycznych, kryminologii, kryminalistyki, psychologii i socjologii,  Seminarium, poza elementami edukacyjnymi, miało na celu integrację społeczności studenckiej zrzeszonej w studenckich kołach naukowych. Merytorycznym efektem konferencji i seminarium jest monograficzna publikacja naukowa, w której omówiono mechanizmy zagrożeń bezpieczeństwa obrotu finansowego (wydawca - Wolters Kluwer S.A.). 

 

Środy z giełdą 

Kolejna edycja cyklu wykładów i warsztatów dla studentów i uczniów szkół średnich (po raz pierwszy zaproszonych do udziału w projekcie), w których uczestniczyło w blisko 350 osób. Zajęcia popularyzujące wiedzę dotyczącą rynków kapitałowych i produktów przez nie oferowanych zorganizowano dla dwóch poziomów zaawansowania tj. podstawowego (typowe instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu na GPW) oraz rozszerzonego (wyceny spółek, analiza techniczna i fundamentalna oraz psychologia inwestowania). 

 

Zadbaj o swoją  emeryturę 

W ramach projektu stworzono internetowe kompendium zawierające informacje o  sposobach oszczędzania i inwestowania  osobom pragnącym we własnym zakresie zatroszczyć się o  emeryturę. Materiały podzielono na część podstawową (informacje na temat korzyści z samodzielnego oszczędzania, jego form, działanie procentu składanego oraz przykładowe symulacje) oraz dotyczącą zaawansowanych form oszczędzania i lokowania kapitału. Oddzielny materiał został poświęcony IKE oraz IKZE, a także inwestowaniu na tradycyjnym rachunku maklerskim. Kompendium jest dostępne do pobrania w formie pliku pdf ze strony projektu: http://zadbajoswojaemeryture.pl W pierwszym miesiącu od uruchomienia projektu odnotowano 17329 unikalnych odwiedzin jego strony internetowej.

 

III Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

Celem konferencji, w której wzięło udział 160 osób, było poszerzenie wiedzy studentów z zakresu metod matematycznych stosowanych w finansach, inwestycjach i zarządzaniu ryzykiem oraz popularyzacja technik inwestowania na rynkach kapitałowych w oparciu o nowoczesne metody matematyczne i statystyczne. Zwieńczeniem konferencji był konkurs na najlepszy referat dla studentów i doktorantów. Konferencja pozwoliła również jej uczestnikom nawiązanie kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach. 

 

 Stypendyści VII edycji


Akademia Tworzenia Kapitału

Ogólnopolski cykl otwartych szkoleń dotyczących zagadnień rynku kapitałowego, organizowanych we współpracy z ekspertami instytucji finansowych. Szkolenia kierowane są do inwestorów o różnym stopniu zaawansowania wiedzy o rynku kapitałowym. Głównym celem Akademii jest zapewnienie łatwego transferu wiedzy, pozwalającego uczestnikom szkoleń na podejmowanie samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Certyfikat odebrał Bartosz Dziemaszkiewicz. 

 

Konferencja CEMS DIRECTS 2013

Kolejna edycja realizowanego z sukcesem projektu, którego celem jest motywowanie studentów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Złożone z warsztatów oraz case studies spotkanie daje wiedzę na temat możliwości uzyskania certyfikatów biznesowych, licencji maklera czy doradcy inwestycyjnego. Pokazując różne narzędzia oraz możliwości rozwoju zawodowego, konferencja jest realnym akceleratorem studenckich karier. Certyfikat odebrali Szymon Młodzianowski i Marek Piecyk. 

 

Choćby dla własnej przyszłości

Projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma na celu rozwijanie ich kompetencji menadżerskich i przedsiębiorczości poprzez realizację ich projektów społecznych. Przygotowuje ich do tego szkolenie potwierdzone prestiżowym certyfikatem Project Management Institute. Realizując projekty społeczne młodzież zyskuje kompetencje przydatne w późniejszej pracy zawodowej, oraz nabywa odpowiedzialności społecznej niezbędnej przy podejmowaniu działań biznesowych. Certyfikat odebrali Olga Gapińska i Marcin Bruszewski. 

 

Infografika Finansowa

Celem projektu jest przekazywanie w atrakcyjnej formie infografiki wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego i obecnych trendów w gospodarce. Infografiki finansowe pozwalają zaprezentować w przystępnej formie bardzo istotne zagadnienia gospodarcze, mobilizując jednocześnie do poszukiwania szerszych informacji. Certyfikat odebrali Mikołaj Cyganek i Jerzy Grzesiak. 

 

OpenKnowledge

Projekt mający na celu poprawę jakości artykułów z dziedziny finansów, ekonomii, prawa w Wikipedii, największej encyklopedii internetowej. Dzięki współpracy studentów z  kilkunastu kół naukowych powstanie kilkadziesiąt artykułów wartościowych merytorycznie i konsultowanych przez pracowników naukowych uczelni. Certyfikat odebrali: Rafał Żak, Michał Cieślikowski i Mateusz Wolski. 

 

Studenci pro publico bono

Innowacyjny projekt studentów prawa miał na celu popularyzację wśród gimnazjalistów wiedzy na temat prawnych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Studenci przeprowadzili warsztaty w pięciu szkołach ze wschodnich województw, mające zachęcić młodzież do dalszego rozwijania wiedzy prawno-ekonomicznej. Certyfikat odebrali Paweł Góra i Grzegorz Pawłowski. 

 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”

Spotkanie studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką rozwoju gospodarczego i szeroko rozumianej ekonomii stało się okazją do wymiany poglądów m.in. na temat istoty ekonomii społecznej, jej roli w przezwyciężaniu globalnego kryzysu gospodarczego i ekonomiczno-organizacyjnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Przedstawiciele nie byli obecni na uroczystości. 

 

Stypendyści VI edycji

Toruńskie Forum Giełdowe - domestic and european capital markets law regulations

Inicjatywa Koła Naukowego Prawa Rynku Kapitałowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu było wywołanie dyskusji nad problematyką prawa rynku kapitałowego, zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej, a także przybliżenie tej dziedziny szerszym kręgom odbiorców. Odbiorcami Toruńskiego Forum Giełdowego byli zarówno studenci, jak i teoretycy prawa oraz praktycy zajmujący się tematyką rynku kapitałowego. Certyfikat odebrali Michał Nowakowski, Mariusz Duda. 

 

I Ogólnopolski Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Kongres, realizowany w ramach Projektu, odbył się w połowie stycznia 2012 roku we Wrocławiu i Karpaczu. Był ogólnopolskim wydarzeniem naukowym. Wzięło w nim udział ponad stu młodych naukowców – studentów i doktorantów liczących się Uczelni w Polsce. Gościem Honorowym był prof. Grzegorz Kołodko, który opisał pozycję Polski w zmieniającym się świecie. Certyfikat odebrali Małgorzata Borkowska, Michał Kruszyński. 
 

Emerging Europe

Była to już 8 edycja międzynarodowej konferencji, której tematem przewodnim był kryzys zadłużenia panujący obecnie w Europie. Konferencja trwała 3 dni, a uczestniczyło w niej blisko 1000 studentów. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Leszek Balcerowicz, Ryszard Petru oraz Ludwik Sobolewski. Certyfikat odebrała Lilia Czułajewska i Bartek Kutyła. 

 

Biblioteki Ekonomiczne

Projekt jest początkiem tworzenia sieci prywatnych, niezależnych od uczelni wyższych bibliotek ekonomicznych, funkcjonujących przy uczelnianych kołach naukowych, zrzeszonych w Klubach Austriackiej Szkoły Ekonomii, działających pod patronatem Instytutu Misesa. Biblioteki dają szybki i darmowy dostęp do trudnych do zdobycia książek. Pozwalają korzystać z zasobów również osobom nie będącym studentami i nie posiadającym kart bibliotecznych. Rozwój biblioteki w Krakowie oraz założenie bibliotek w Poznaniu, Warszawie, Łodzi oraz Wrocławiu przyczynią się do wzrostu świadomości ekonomicznej studentów i innych zainteresowanych osób w tych miastach. Certyfikat odebrali Stanisław Kwiatkowski i Michał Gamrot. 

 

Instytucje rynku kapitałowego a innowacyjność gospodarek narodowych 

Przeprowadzone w ramach projektu badanie miało pokazać w jaki sposób funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz jego otoczenie instytucjonalne wpływają na rozwój innowacji w poszczególnych krajach. Dzięki temu możliwe będzie wskazanie barier instytucjonalno-prawnych spowalniających wzrost innowacyjności w Polsce oraz zaproponowanie sposobu na ich wyeliminowania w przyszłości. Certyfikat odebrali Karol Górnowicz, Aleksander Śniegocki.

 

III edycja Studenckiego Funduszu Inwestycji

Celem projektu było zdobycie doświadczenia inwestycyjnego przez przyszłych młodych inwestorów. Przez 3 miesiące wyselekcjonowana grupa inwestuje powierzony kapitał w wysokości 10 000 zł na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz 10 tys. dolarów na Forex. Certyfikat odebrali Natasza Janczewska i Michał Wojtyniak.

 

Rola Giełdy Papierów Wartościowych w gospodarkach transformacji

Projekt zakładał przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz jej elementów w krajach po transformacji gospodarczej, na przykładzie Polski, Ukrainy i Serbii. W ramach projektu przeprowadzone zostały konferencje naukowe oraz warsztaty w każdym z trzech krajów, a ich celem było zgłębienie tematyki GPW. Organizatorzy stworzyli też publikację dotyczącą warszawskiej, kijowskiej oraz belgradzkiej giełdy papierów wartościowych, a także zacieśnili międzynarodową współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi. Certyfikat odebrały Małgorzata Jara i Paulina Sieńko. 

 

Regulacja rynku kapitałowego, a cykl koniunkturalny

Projekt miał na celu popularyzację problematyki prawnej regulacji rynków kapitałowych wśród mieszkańców województwa podlaskiego i kraju południowomorawskiego w Czechach. Projekt objął działania badawcze, opracowanie wyników oraz popularyzację rezultatów i tematyki projektu, przede wszystkim wśród młodzieży licealnej i akademickiej, zainteresowanej problematyką rynku kapitałowego oraz tematami prawno-ekonomicznymi. Certyfikat odebrali Piotr Jać, Karolina Zapolska. 

 

Studencki Cashflow

Celem projektu "Studencki Cashflow" jest edukacja ekonomiczna młodych ludzi, realizowana poprzez szkolenia i warsztaty oraz gry planszowe o tematyce ekonomicznej. Podczas szkoleń uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą inwestowania na GPW, prowadzenia własnej firmy oraz możliwości finansowania studiów przy pomocy kredytów studenckich. Certyfikat odebrał Krzysztof Jakubowski.

 

Laureatami poprzednich edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi byli:

Aleksandra Małek
Przeznaczyła Stypendium na ukończenie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Środki finansowe umożliwiły: pokrycie pobytów studyjnych, udział w konferencjach związanych z tematyką sekurytyzacji i nowoczesnych tendencji w finansach; zakup sprzętu i pomocy naukowych.

Rafał Flis
Stypendium przeznaczył na opracowanie raportu na temat e-głosowania, realizowanego w wyborach powszechnych, zawierający dokładną ocenę najważniejszych koncepcji technilogicznych wg stanu z końca 2007 roku; stworzenie internetowej bazy wiedzy na temat e-głosowania, poprowadzenie publicznej debaty na temat e-głosowania z udziałem ekspertów.

Kamil Zubelewicz
Otrzymane środki przeznaczył na ukończenie rozprawy doktorskiej oraz przygotowywanie kolejnych prac poświęconych polskiej skarbowości. 

Michał Grzybkowski
Stypendium przeznaczył na pracę naukową na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie prowadził badania naukowe z dziedziny ładu korporacyjnego. Rezultaty prezentował na konferencjach naukowych w Birmingham i na Uniwersytecie Harvarda.

Michał Chałaczkiewicz
Stypendium zostało przeznaczone na sfinansowanie dwumiesięcznego pobytu naukowego w Banku Światowym w 2005 roku. W tym czasie Michał uczestniczył w pracach Finance Development Research Group.

  

Podziel się: