Alumni dla Ukrainy

Fundacja od dnia inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę wspiera Alumnów-wolontariuszy, którzy zdecydowali się pomagać ofiarom wojny. Setki osób ruszyło jako kierowcy na granicę, aby odbierać kobiety i dzieci i zawozić Uchodźców w głąb kraju, zespół Fundacji wraz z Alumnami poszukiwali schronień dla setek uciekinierów, wyposażali puste lokale, aby dać Uchodźcom poczucie bezpieczeństwa, zapewniali jedzenie i produkty pierwszej potrzeby, w tym ciepłe ubrania. Nasi Alumni stworzyli huby logistyczne koordynujące działania kierowców-wolontariuszy, wsparcie w zbiórce i transporcie zaopatrzenia medycznego niezbędnego dla ukraińskich szpitali a także założyli kilkadziesiąt zbiórek na potrzeby wsparcia pomocy humanitarnej.

Fundacja, działając na rzecz tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju i kształcenia kolejnego pokolenia zdecydowała, aby do swoich programów zaprosić studentów, którzy z powodu wojny uciekli do Polski, ale chcą kontynuować swoja naukę. W tym celu wraz z naszymi Partnerami przygotowujemy długofalową strategię wsparcia i zaangażowania.

Zachęcamy do wpłat na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, która organizuje zbiórkę na najpotrzebniejsze artykuły dla wschodnich obwodów ukraińskich ogarniętych wojną.