13. Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych

Kongres Prawa Bankowego i Technologii Finansowych stanowi sztandarowy projekt tworzony przez Koło Naukowe Prawa Bankowego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który cieszy się coraz większą popularnością i corocznie przyciąga najważniejsze osobistości ze środowisk prawno-biznesowych w Polsce.  

Kongres, jako ogólnopolska konferencja, organizowana jest w całości przez studentów, którzy za cel postawili sobie promocję aktualnych zagadnień i omawianie wyzwań rynku finansowego w Polsce i Europie. Swoją ideę realizują poprzez stworzenie przestrzeni do dyskusji dla charyzmatycznych przedstawicieli nauk prawniczych i biznesu.

Tegoroczne wydarzenie stanowić będzie już 13-tą edycję Kongresu Prawa Bankowego i Technologii Finansowych. Odbywać się będzie w samym centrum Warszawy przy ul. Kruczej 50 w Centralnym Domu Technologii. Podczas kongresu spotkamy się z wieloma ekspertami zarówno ze świata nauki, jak i biznesu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na tematy takie jak: bezpieczeństwo banków w chmurze – DORA i nowe wyzwania regulacyjne w zakresie ryzyka ICT, zdecentralizowane finanse i CBDC oraz ochrona konsumenta na rynku finansowym, Antylichwa 3.0 i dyrektywa CCD2. Ponadto weźmiemy udział w licznych panelach dyskusyjnych w celu wymiany myśli i poglądów na opisane tematy.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obserwowania stron 13. Kongresu na portalach Linkedin oraz Facebook, na których będą pojawiać się szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji.

Leave a Reply