Co Robimy

Mentoring

Akademia Mentora

PARTNER

Akademia Mentora przygotowuje Alumnów Fundacji Lesława A. Pagi do roli MENTORÓW BIZNESU we własnych lub zewnętrznych organizacjach.

Program realizowany we współpracy z Akademią Marki z Klasą.

Ewa Czertak – ekspert i praktyk personal brandingu, mentor biznesu, członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi – prowadzi autorski program warsztatowo szkoleniowy, jako odpowiedź na potrzebę kontynuacji procesu rozwojowego Alumnów.

Akademia Mentora

AUTORSKI PROGRAM ZAWIERA

6 warsztatów odbywających się raz w miesiącu. Jedna edycja to grupa licząca do 10 osób. Warsztaty odbywają się w dniach roboczych i trwają 3 godziny. Harmonogram potwierdzany na pierwszym warsztacie z całą grupą.

1 sesję mentorską (45 minut) z mentorem, ekspert i praktyk personal branding – Ewa Czertak

Warsztaty rozwojowe, praca z ciałem, emocjami, przekonaniami z ekspertami zewnętrznymi w zależności od potrzeb konkretnej grupy.

Tematyka warsztatów

przedstawienie założeń, celu i procesu mentoringu;

określenie roli mentora oraz mentee w procesie mentoringu;

rozpoznanie pożądanego profilu kompetencyjnego mentora;

określenie potrzeb mentee;

określenie tajników mentorskiej skuteczności;

narzędzia coachingowe w mentoringu;

konflikty w relacji mentorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi;

postawy wspierające mentoring;

dobre praktyki mentorskie, poznanie doświadczeń praktykujących mentorów biznesu;