Program

Akademia Energii – XI edycja

Akademia Energii - XI edycja

Akademia Energii to program edukacyjny skierowany do osób, które z branżą energetyczną wiążą swoją przyszłość zawodową. Celem Akademii jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, a osobami stojącymi dopiero u progu kariery w tym sektorze. Po zakończeniu programu uczestnicy mają szansę zdobyć co najmniej dwumiesięczny, płatny staż w jednej z  firm partnerskich.

Formuła programu

Akademia Energii to intensywny kurs wiedzy o sektorze energetycznym dla Uczestników, którzy cenią wartość współpracy w zespole i rozumieją, że biznes opiera się na dobrych relacjach i zaangażowaniu.  W ramach programu oferujemy:

  • Warsztaty prowadzone przez specjalistów i ekspertów rynku usług energetycznych, nowych technologii oraz umiejętności miękkich. Podczas nich Uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o sposobie działania sektora energetycznego.
  • Spotkania leadership, czyli nieoficjalne i półformalne spotkania z najciekawszymi osobistościami polskiej branży energetycznej, liderami biznesu, a także z Alumnami programu.
  • Case study, na którym oparta jest cała Akademia, łączące w sobie zagadnienia z obszaru energetyki, ochrony środowiska, zarządzania, prawa, ekonomii.
  • Finał programu, podczas którego Uczestnicy mają możliwość prezentacji zaprojektowanych rozwiązań case’ów przed panelem ekspertów złożonym z przedstawicieli firm partnerskich.
  • Staże będące zwieńczeniem programu.
  •  

Kogo szukamy?

 • studentów i absolwentów kierunków: prawo, finanse, ekonomia, transport, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska oraz uczelni technicznych;
 • studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy najpóźniej w dniu aplikowania rozpoczęli II rok studiów i nie ukończyli 27. roku życia;
 • osób, które z branżą energetyczną wiążą swoją przyszłość zawodową, które w tym obszarze chcą się rozwijać;
 • osób, które realizując swoje cele zawodowe, działają na rzecz dobra wspólnego;
 • osób, które są gotowe wziąć wspólną odpowiedzialność za przyszłość kolejnego pokolenia.

Jak zostać Uczestnikiem?

Rekrutacja do programu składa się z III etapów.

I etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie od 18 kwietnia 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.!

II etap: Rozwiąż test wiedzy sprawdzający umiejętność myślenia pod presją czasu!

III etap: Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej!

Do programu zakwalifikuje się tylko 30 najlepszych kandydatów!

Zadanie dodatkowe

Jako przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska bierzesz udział w panelu dyskusyjnym organizowanym w ramach konferencji branżowej. W trakcie debaty otrzymujesz pytanie: „W jaki sposób Rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oraz chronić odbiorców końcowych przed rosnącymi cenami mediów energetycznych?” Czas twojej odpowiedzi nie powinien przekroczyć 2 minut.
 

 Zadanie dodatkowe warte jest 10% oceny końcowej uzyskanej z formularza

 Odpowiedź w formie filmiku 🎥 o maks. długości 2 minut przesłać trzeba na adres ✉️akademiaenergii@paga.org.pl do 14 czerwca.

 Liczymy na merytoryczne i kreatywne odpowiedzi!

O programie - tematyka i zakres tegorocznej edycji

Koniec 2021 roku był okresem pełnym zawirowań na światowych rynkach energii. Szybkie ożywienie gospodarki po restrykcjach wywołanych pandemią COVID-19, zaburzone światowe łańcuchy dostaw oraz pogoń za osiągnięciem neutralności klimatycznej spowodował gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, który zasiał chaos w życiu gospodarczym Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Chin. Polska, jako jeden z krajów najbardziej uzależnionych od wysokoemisyjnych źródeł energii, staje w obliczu trudnych decyzji, aby wybrać strategię optymalną na drodze ku neutralności klimatycznej, a przy tym nie wpaść w pułapkę galopującej inflacji i załamania gospodarczego. Na co postawimy naszą przyszłość? Atom? Gaz? Wiatr? Słońce? A może pozostaniemy przy węglu? Niezależnie od wyboru, każdy scenariusz musi zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też XI edycja programu Akademia Energii odbędzie się pod hasłem


Czy zabraknie nam energii ? O bezpieczeństwie energetycznym w dobie transformacji.”


Prowadzone przez ekspertów zajęcia będą dotyczyły tematów związanych m.in. z

  • Transformacja energetyczna w ujęciu prawnym [zakres modułu: Pakiet Fit for 55, Green Deal, Taksonomia UE, EU ETS]
  • Procesy inwestycyjne w energetyce [zakres modułu: regulacje prawne przy inwestycjach w OZE, regulacje prawny przy inwestycjach w elektrownie gazowe i atomowe, system aukcyjny URE, rynek mocy]
  • Rynek i łańcuchy dostaw surowców energetycznych w energetyce [zakres modułu: rynek energii elektrycznej, rynek gazu, rynek ropy, europejski system handlu emisjami, hedging]
  • System elektroenergetyczny [zakres modułu: praca systemu przesyłowego, generacja OZE (offshore/onshore, PV), elektrownie jądrowe (SMR i duży atom), elektrownie gazowe, magazyny energii, bilansowanie systemu]

Harmonogram programu

 • marzec – czerwiec 2022 – ogólnopolska promocja programu
 • 18 kwietnia 2022 – 14 czerwca 2022 – otwarcie formularza zgłoszeniowego (I etap rekrutacji)
 • 21 czerwca 2022 – wyniki I etapu rekrutacji
 • czerwiec – lipiec 2022 – rozmowy rekrutacyjne i test (II i III etap rekrutacji)
 • 8 lipca 2022 – Wyniki: wyłonienie finałowej grupy Uczestników
 • 8 września – 6 listopada 2022 – zajęcia
 • 9 listopada 2022– finał Akademii na żywo w Warszawie

Terminy zajęć*:

 • 8.09.2022 – 11.09.2022, godz. 9:00-18:30 (stacjonarnie)
 • 24.09.2022 – 25.09.2022, godz. 9:00-18:30 (zdalnie)
 • 8.10. 2022 – 09.10.2022, godz. 9:00-18:30 (zdalnie)
 • 21.10.2022 – 23.10. 2022, godz. 9:00-18:30 (stacjonarnie)
 • 5.11.2022 – 6.11.2022, godz. 9:00-18:30 (zdalnie)

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej. Część spotkań zostanie zrealizowana zdalnie, część stacjonarnie w Warszawie.

*Ze względu na aktualny stan epidemiczny spowodowany pandemią COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu na całkowicie zdalny, w sytuacji gdy prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie niebezpieczne czy też gdy zostaną wprowadzone obostrzenia dot. organizacji szkoleń.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Energii?

 • Poznasz branżę energetyczną w Polsce przez pryzmat liderów rynku, z którymi jako uczestnik będziesz analizować najciekawsze zagadnienia branży energetycznej, szukać praktycznych rozwiązań na aktualne problemy i ćwiczyć ich wdrażanie na konkretnych case’ach przygotowanych przez firmy partnerskie.
 • Zdobędziesz szansę na płatny staż lub pracę na pozycji juniora w firmach partnerskich związanych z sektorem energetycznym.
 • Poszerzysz perspektywę na rozwój Twojej ścieżki kariery.
 • Poznasz ludzi równie ambitnych jak Ty i dołączysz do wyjątkowej społeczności Fundacji im. Lesława A. Pagi – będziesz mógł zaangażować się w organizację kolejnych edycji Akademii oraz w wiele innych działań Fundacji w różnych obszarach.
 • Spędzisz intensywnie dwa miesiące integrując się z Uczestnikami i Alumnami Fundacji, dzięki czemu nawiążesz relacje i przyjaźnie, które przetrwają na długie lata.

Zdjęcia z finału poprzedniej edycji

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNER ZŁOTY

Koordynator Programu:

Angelika Cieśla

E-mail:
akademiaenergii@paga.org.pl