Akademia Energii

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

Program kierujemy do studentów (od 2. roku studiów) i absolwentów (do 27. roku życia), którzy chcą doskonalić swoje zdolności przywódcze, uczyć się od najlepszych specjalistów i praktyków na rynku, poznać swoich rówieśników o podobnych zainteresowaniach, a także stać się częścią wyjątkowej społeczności Alumnów Akademii.

Poszukujemy studentów i absolwentów kierunków: prawo, finanse, ekonomia, transport, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska oraz uczelni technicznych zainteresowanych sektorem energetycznym.

Do każdej edycji programu przyjmujemy jedynie 30 Stypendystów.

Czy jeśli mam więcej niż 27 lat mogę wziąć udział w Akademii Energii?

Niestety nie, Uczestnikami programu są osoby, które nie ukończyły 27 roku życia.

Organizator dopuszcza jednak uczestnictwo w części zajęć jako Wolny Słuchacz. Jeżeli uważasz, że jak nikt inny pasujesz do tego programu skontaktuj się z koordynatorem, by dowiedzieć się więcej.

Ile kosztuje udział w Akademii Energii?

Udział w Akademii jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Co zwiększy moje szanse na przyjęcie do programu?

Szukamy osób, dla których energetyka jest pasją. Ludzi, którzy oprócz inwestowania w swoją karierę kierują się najwyższymi standardami etycznymi. Działalność w kołach naukowych i udział w projektach edukacyjnych /szkoleniowych oraz doświadczenie zawodowe są wskazane. Bardzo ważnych elementem jest zaangażowanie kandydata w działania związane z obszarem odpowiedzialności społecznej.

Zachęcamy, aby wykonać również zadanie dodatkowe, za które przysługują dodatkowe punkty!

Jak wygląda rekrutacja do Akademii?

Po zakończeniu terminu składania aplikacji Komisja Rekrutacyjna, składająca się przedstawicieli Fundacji, Partnerów i Alumnów programu, wybiera do 100 osób, które zaprasza do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Rozmowy odbywają się w obecności Komisji składającej się z Przewodniczącego (koordynatora edycji) oraz co najmniej dwóch Alumnów programu. Trzydziestu laureatów wraz z kandydatami z listy rezerwowej jest powiadamianych droga mailową.

Informację zwrotną otrzymują też kandydaci, którzy nie zostali przyjęci. 

Jak aplikować do Akademii?

Do Akademii można aplikując wypełniając formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej programu, należy podać kompletne dane osobowe i informacje o wykształceniu i wcześniejszym doświadczeniu akademickim i zawodowym. Wypełniony formularz zostaje automatycznie zapisany w bazie Fundacji.

Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia oraz staże?

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej. Połowa spotkań zostanie zrealizowana zdalnie, druga połowa stacjonarnie w Warszawie.

Staże odbywać się będą w terminie i miejscu ustalonym indywidualnie z Partnerem.

Jaka jest struktura Akademii?

Akademia składa się z cyklu szkoleń zorganizowanych jesienią oraz płatnego stażu / zatrudnienia w jednej z firm Partnerskich.

Czy staż jest obowiązkową częścią programu?

Staż nie jest obowiązkową częścią Akademii Energii. Niemniej jednak podczas procesu rekrutacji Uczestnicy deklarujący chęć jego odbycia zwiększają swoje szanse dostania się do Programu – bowiem program jest dedykowany osobom rozpoczynającym swoją karierę zawodową, a celem Akademii Energii jest umożliwienie młodym ludziom postawienia pierwszych kroków w życiu zawodowym.

Jak wygląda proces stażowy

Proces stażowy odbywa się na zasadzie giełdy staży. Uczestnicy, którzy zadeklarowali chęć podjęcia stażu, najpóźniej w dniu Finału otrzymują listę podmiotów gotowych przyjąć Uczestników na Staże. Następnie dokonują wskazania preferowanego miejsca odbycia Stażu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Organizatora wespół z Partnerem. W przypadku nieotrzymania oferty odbycia Stażu z preferowanego miejsca Uczestnik zobowiązany jest odbyć Staż u wskazanego przez Fundację Partnera.

Koordynator Programu:

Angelika Jasińska

E-mail:
akademiaenergii@paga.org.pl