Akademia Energii

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

Akademia Energii to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi – studentów i absolwentów uczelni wyższych do 27. roku życia.

Ile kosztuje udział w Akademii Energii?

Udział w Akademii jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Jaka jest struktura Akademii?

Akademia składa się z cyklu szkoleń zorganizowanych jesienią oraz dwumiesięcznego płatnego stażu w jednej z firm Partnerskich.

Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia oraz staże?

Ze względu na aktualny stan epidemiczny spowodowany pandemią COVID-19 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu na stacjonarny, w sytuacji, w której prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie całkowicie bezpieczne, a obostrzenia dot. organizacji szkoleń zostaną całkowicie zniesione.

Staże odbywać się będą w terminie ustalonym z Partnerem.

Jak wygląda rekrutacja do Akademii?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie projektu, w zakładce “rekrutacja”. Formularz zostanie otwarty w kwietniu. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z aplikacjami wybierze od 80-100 osób, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. W drugim etapie kandydaci rozwiązują test numeryczny oraz przystępują do rozmowy rekrutacyjnej przed Komisją rekrutacyjną. W wyniku rekrutacji wyłonimy 30 Stypendystów, którzy zostaną zaproszeniu do projektu.

Rekrutacja trwa
do 30 czerwca

Koordynator Programu:

 

E-mail:
akademiaenergii@paga.org.pl