Program

Akademia Liderek ESG

Akademia Liderek ESG

Program stanowi kontynuację pięciu edycji Akademii Liderek Biznesu – powstał na bazie sprawdzonego już modelu działania, stanowi jednak ofertę wyprofilowaną pod kątem aktualnych potrzeb Partnerów biznesowych oraz potencjalnych Uczestniczek.

 

Celem Akademii Liderek ESG jest stworzenie przestrzeni eksperckiego wsparcia i osobistego rozwoju dla młodych kobiet, przyszłych liderek, odpowiedzialnych za wdrażanie i propagowanie rozwiązań ESG w swoich organizacjach i opierających na odpowiedzialności biznesu swoje ścieżki karier.

Co to jest ESG?

ESG – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów:

  • E – Środowisko
  • S – Społeczna odpowiedzialność
  • G – Ład korporacyjny

Profil Uczestniczki

Do programu rekrutujemy osoby, które utożsamiają się autorsko z proponowanymi innowacjami ESG lub wdrażają cele, wynikające ze strategii ESG w Organizacjach. Do Akademii zrekrutujemy 20 Liderek, które trafnie identyfikują potrzeby, definiują obszary zmian, bariery wdrożeniowe, zgodność z celami strategicznymi Organizacji, a także mają innowacyjne pomysły rozwiązań ESG w swoich środowiskach. Udział w Akademii pomoże im skuteczniej osiągać zamierzone cele i tworzyć środowiskowe sieci współpracy.

Założenia programowe dla Uczestniczek

Zgodnie ze standardami programowymi Fundacji, program otrzyma formułę sześciu zjazdów w ostatnie weekendy miesiąca, w przedziale czasowym od października 2023 do marca 2024 roku. Zjazdy będą tak zaplanowane, że każdy pierwszy dzień będzie miał charakter pracy warsztatowej, a drugi będzie zorientowany na prelekcje i dyskusje z naszymi gośćmi, umożliwiające krytyczne i wieloaspektowe spojrzenie na realizację case study w podzespołach.

Dni otwarte będą miały walor networkingowy, pozwolą na rozpoznanie firm partnerskich jako podmiotów zaangażowanych w realizację celów zrównoważonego rozwoju, zaś Uczestniczkom pozwolą na poszerzenie spojrzenia na działania w Organizacji z perspektywy osób, reprezentujących inne branże i sektory, ich bariery oraz zbieżności celów.

Zgłoszenia

Przyjmujemy do dnia 10 września 2023 za pomocą formularza rekrutacyjnego, który niedługo zostanie zamieszczony TUTAJ.

Koordynatorka Akademii Liderek ESG:

Paulina Paga

E-mail:
ppaga@paga.org.pl

Telefon:

607 094 104