Program

Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego – III edycja

Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa Obywatelskiego – III edycja

Akademia Liderek Biznesu to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach. Zakłada także kształcenie kobiet i mężczyzn w zakresie różnic płci i tego, jak korzystać z tego potencjału we współpracy na płaszczyźnie zawodowej.

Do tworzenia projektu, na różnych jego etapach, zostaną zaproszeni wybitni specjaliści i specjalistki w swoich dziedzinach, mentorzy i mentorki biznesu, osobowości z życia publicznego.

Akademia Liderek Biznesu to:

 • warsztaty weekendowe
 • program mentoringowy
 • leadershipy (spotkania z liderkami biznesu i życia społeczno-gospodarczego)
 • długofalowe staże w firmach partnerskich.

Cele:

rozwój przedsiębiorczości, zarządzanie karierą, rozwój w grupach mentee z uznanym mentorem, wizerunek biznesowy, wyrównanie proporcji w budowaniu kariery, umacnianie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu:

 • organizacji pracy,
 • zarządzania zespołem,
 • pracy ze stresem,
 • brania odpowiedzialności za własną karierę,
 • budowania marki osobistej,
 • wystapień publicznych,
 • etyki biznesu,
 • networkingu,
 • rekrutacji.

Dla kogo?

Do projektu zapraszamy studentki ostatnich lat studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich (5 semestr studiów licencjackich, 7 semestr studiów inżynierskich oraz 3 semestr studiów magisterskich – lub 9 semestr jednolitych studiów magisterskich) oraz abslowentki uczelni wyższych do 27. roku życia.

Kierunki studiów m.in:

 • biotechnologia, badania kliniczne, technologia żywności,
 • IT, robotyka, 
 • medycyna, farmacja,
 • elektronika, inżynieria budowlana, automatyka,
 • finanse, ekonomia, księgowośc, bankowość, marketing,
 • prawo i administracja.

(Nie jesteś pewna, czy Twój kierunek studiów to ten, którego poszukujemy? Napisz do nas!)

Harmonogram Rekrutacji

 etap rekrutacji trwa do 4. listopada. Zachęcamy do wypełnienia formularza.

Wyniki pierwszego etapu ogłosimy 18 listopada.
II etap – rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 9 do 13 grudnia.

Harmonogram Zjazdów

Przez cały okres trwania Akademii Uczestniczki będą brały udział w części rozwojowej, która będzie poprowadzona przez Opiekuna Merytorycznego Projektu, Ewę Czertak- twórczynię konceptu Marka z Klasą.

Część rozwojowa projektu zawiera narzędzia wspierające budowanie osobistej dojrzałości Liderek. Ważne, by każda Liderka, we własnym tempie systematycznie pobudzała umysł do refleksji i wglądu we własne wnętrze. Każda uczestniczka będzie mogła robić małe i proste kroki, zamiast wielkich i trudnych skoków. Stosowane podejście do rozwoju osobistego da każdej osobie poczucie bezpieczeństwa i przyjemność z odkrywania siebie we własnym tempie. Wcielenie nowej wiedzy w życie i regularne jej praktykowanie może być sporym wyzwaniem, dlatego regularność i stałe odstępy pomiędzy spotkaniami stają się kluczowe dla osiągnięcia namacalnych efektów w osobistej transformacji. Uzupełniającym elementem programu jest Personal Branding oraz wykorzystanie potencjału osobistej marki w budowaniu podwalin do kariery zawodowej.

Harmonogram III edycji:

11-12.01.2020

15-16.02.2020

22-23.02.2020

14-15.03.2020

25-26.04.2020

23-24.05.2020

06-07.06.2020

Finał: 15.06.2020

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY STRATEGICZNI

OPIEKUN MERYTORYCZNY

PARTNERZY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

E-mail: alb@paga.org.pl