Program

Akademia Liderek Biznesu – IV edycja

Akademia Liderek Biznesu – IV edycja

Program powstał w 2017 roku, obecnie rozpoczynamy 4. edycję programu – pierwszy raz w odsłonie międzynarodowej. 

Academy of Businesswomen Leaders to wieloetapowy proces budowania osobistej dojrzałości młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem osobistym i zawodowymNaszym celem jest edukacja młodych kobiet do 27. roku życia: 

 • rozwój kompetencji zawodowych i społecznych 
 • rozwój potencjałów wynikających z płci, 
 • wiedzy i postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu.

Akademia jest programem szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowy, wcielający w życie misję Fundacji:  Tworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mają odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze

Program wpisuje się w działania Fundacji, która od 18 lat jest miejscem dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra.

Założenia programu

 • Dążymy do tego, aby zmiana na lepsze zaczynała się na poziomie jednostkowym i realizowała się poprzez wszechstronny samorozwój każdej młodej kobiety, która zdecyduje się wziąć udział w Akademii. Dlatego podstawowe obszary programu to wiedza, umiejętności, postawa.
 • Uczestniczka buduje dla siebie praktyczne rozwiązania z zakresu: wizerunku, komunikacji, zarządzania i budowania wartości oferowanej na rynku.
 • Pozyskuje wiedzę w obszarze, m.in. zarządzania sobą, zespołem, zmianą, design thinking, w negocjacjach i mediacjach, w rozwiązywaniu konfliktów czy podejmowaniu decyzji biznesowych.

W programie kursu ważna jest aktualność oraz praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności, odpowiadające profilowi Alumnek Fundacji – kobiet, które kończąc Akademię, pielęgnują swą niezależność, samodzielność i gotowe są odważnie szukać własnych dróg i nie poddawać się schematom. Efektem ukończenia programu jest gotowość do pełnienia roli liderek kształtujących środowisko pracy oraz do zajmowania w przyszłości stanowisk menadżerskich. Fundacja realizując misję wskazuje uczestniczkom programu rzeczywiste szanse rozwoju zawzawodowego, osobistego oraz finansowego, jak również kształtuje postawy oparte na wartościach. 

Współpraca międzypokoleniowa oraz wsparcie środowiska młodych kobiet będących poza zasięgiem działań Fundacji

Dążymy do otwartości na różnorodność. W jej poszanowaniu i czerpaniu z niej, widzimy szansę na zrozumienie rzeczywistści. Zachęcamy, aby uczestniczka poznawała świat z innej perspektywy, niż ta, w której jest. 

W ten sposób podkreślamy wagę osobistego zaangażowania w tworzenie networkingu wspierającego środowiska młodych kobiet, także tych będących poza zasięgiem działań Fundacji. Dlatego ważnym elementem edukacyjnym programu jest współpraca międzypokoleniowa i gościnny udział Uczestniczek 4. edycji Akademii Liderek Biznesu w działaniach projektu Lubelscy Agencji Zmiany Społecznej, wspierającego młode kobiety – licealistki z obszarów Polski B i C (województwo lubelskie i okolice) – w networkingu oraz przygotowaniu ich na wyzwania życia zawodowego.

O programie

Fundacja stworzyła zespół ekspertów i praktyków w swoich dziedzinach, którzy wraz z Alumnami Fundacji przeprowadzają Uczestniczki przez cały program:

 

Współpraca ponadnarodowa Uczestniczek programu Akademia Liderek Biznesu

Do programu rekrutowane są 24 Uczestniczki z krajów obszaru CEE. Panele szkoleniowe mogą prowadzić eksperci zagraniczni, reprezentujący partnerów biznesowych i społecznych programu.

Podczas Akademii, uczestniczki współpracują z koleżankami z innych krajów,  dzieląc się wiedzą i doświadczeniami, prowadząc prace badawcze oraz pisząc raport na temat sytuacji kobiet na rynku pracy w obszarze CEE. 

Działania w projekcie prowadzone są w języku angielskim. 

WIĘCEJ INFORMACJI O HARMONOGRAMIE JUŻ WKRÓTCE!

Filary programu

 • Proces rozwojowy: Od pierwszej edycji proces rozwojowy dla Uczestniczek z obszaru budowania marki osobistej, światopoglądu i poczucia własnej wartości prowadzi Ewa Czertak. W procesie, będącym nieodłączną częścią działań Fundacji, proponowane są rozwiązania formacyjne, które w dalszej perspektywie życia mogą stać się życiowymi drogowskazami. Proces rozwojowy ma nie tyle podawać gotowe rozwiązania, ile skłaniać Uczestniczki do odpowiadania sobie na podstawowe pytania egzystencjalne. Proces zakłada pomoc w zrozumieniu siebie oraz wspiera w określeniu swojego miejsca w gronie Alumnów poprzez efektywne działanie dla dobra innych.
 • Warsztaty dla Uczestniczek  – warsztaty ze specjalistami i specjalistkami z obszaru CEE, z Alumnami Fundacji oraz reprezentantami firm partnerskich. Szkolenia prowadzą kobiety odgrywające kluczowe role w biznesie, specjalizujące się w STEM, ekspertki na rynku cyfrowym, w tym przedsiębiorcy, założyciele start-upów, inwestorki, liderki i menedżerowie wysokiego szczebla. [zobacz prowadzących szkolenia w poprzednich edycjach TUTAJ]
 • Debaty międzypokoleniowe – wsparcie licealistek z obszarów wykluczonych i wzmacnianie ich silnych stron. Spotkania Uczestniczek projektu, Alumnek poprzednich edycji, ekspertów z firm partnerskich z uczennicami liceów i techników z obszaru województwa lubelskiego z liceów i techników, prowadzone w formule lean-in circles. Przekazywanie narzędzi, które pomogą uczennicom we wzmacnianiu pewności siebie i dadzą im network, który wesprze je w wyjściu z regionu.
 • Leadership evenings – spotkania z przedstawicielami top managementów firm partnerskich – skupimy się na rozmowie o tym, jak rozwijać swój potencjał w biznesie i prywatnie.
 • Finał i warsztaty stacjonarne w Warszawie – możliwość spotkania z Uczestniczkami projektu, Alumnkami, trenerami, reprezentantami firm partnerskich, podsumowania rozwoju podczas warsztatów ewaluacyjnych oraz zaprezentowania efektów pracy podczas uroczystego finału.
 • Stworzenie raportu na temat różnorodności i sytuacji kobiet na rynku pracy w obszarze CEE – tworzony przez Uczestniczki projektu w gronie ekspertów, Alumnów, specjalistów od wyrównywania szans na rynku pracy. [zobacz raporty tworzone przez Fundację, kliknij TUTAJ]

Staże

Staże/Job Shadowing – dla najlepszych Uczestniczek przewidziane są trzymiesięczne, płatne staże w firmach partnerskich*.

*ostateczne warunki realizacji stażu zależeć będą od firmy partnerskiej

Profil uczestniczki

Działania kierujemy do młodych, przedsiębiorczych kobiet, aspirujących do zajmowania w przyszłości stanowisk menadżerskich oraz pełnienia roli liderek kształtujących środowisko pracy. Do kobiet, które są odważne, mają kręgosłup wartości i chcą działać.

W projekcie udział mogą wziąć kobiety z obszaru CEE – studentki ostatnich lat, lub absolwentki do 27 roku życia, kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka).

Absolwentki programu otrzymują tutuł Alumnki Fundacji, przyłączając się tym samym do liczącej ponad 5 000 osób społeczności – profesjonalistów i ekspertów wyznających wartości Fundacji i realizujących się zawodowo na całym świecie. Poznają specjalistów i kulturę pracy na stanowiskach liderskich w obszarze transgranicznym.Kreują własną niezależną markę opartą na działaniu, zaangażowaniu i akceptacji siebie jako kobiety w życiu zawodowym. Posiadają wiedzę ekspercką niezbędną do sprawnego realizowania zadań w powierzonym obszarze. Tworzą silną społeczność, wspierającą się na polu prywatnym i zawodowym.

OPIEKUN MERYTORYCZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY