Program

Akademia Liderek Biznesu – V edycja

Akademia Liderek Biznesu – V edycja

Program powstał w 2017 roku, obecnie rozpoczynamy V edycję programu.

Akademia Liderek Biznesu to wieloetapowy proces budowania osobistej dojrzałości młodych kobiet poprzez łączenie działań marketingowych, komunikacyjnych, wizerunkowych z rozwojem osobistym i zawodowym. Naszym celem jest edukacja młodych kobiet do 27. roku życia:

 • rozwój kompetencji zawodowych i społecznych
 • rozwój potencjałów wynikających z płci,
 • wiedzy i postaw, którymi kierować się będą w dorosłym życiu.

Akademia jest programem szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowy, wcielający w życie misję Fundacji:  Tworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mają odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze

Program wpisuje się w działania Fundacji, która od 18 lat jest miejscem dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra.

Założenia programu

Dążymy do tego, aby świadoma zmiana na lepsze zaczynała się na poziomie jednostkowym i realizowała się poprzez wszechstronny samorozwój każdej młodej kobiety, która zdecyduje się wziąć udział w Akademii. Dlatego podstawowe obszary programu to wiedza, umiejętności, postawa.

Uczestniczka buduje dla siebie praktyczne rozwiązania z zakresu: wizerunku, komunikacji, zarządzania i budowania wartości oferowanej na rynku.

Pozyskuje wiedzę w obszarze, m.in. zarządzania sobą, zespołem, zmianą, design thinking, w negocjacjach i mediacjach, w rozwiązywaniu konfliktów czy podejmowaniu decyzji biznesowych.

W programie kursu ważna jest aktualność oraz praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności, odpowiadające profilowi Alumnek Fundacji – kobiet, które kończąc Akademię, pielęgnują swą niezależność, samodzielność i gotowe są odważnie szukać własnych dróg i nie poddawać się schematom. Efektem ukończenia programu jest gotowość do pełnienia roli liderek kształtujących środowisko pracy oraz do zajmowania w przyszłości stanowisk menadżerskich. Fundacja realizując misję wskazuje uczestniczkom programu rzeczywiste szanse rozwoju zawodowego, osobistego oraz finansowego, jak również kształtuje postawy oparte na wartościach.

Dążymy do otwartości na różnorodność. W jej poszanowaniu i czerpaniu z niej, widzimy szansę na zrozumienie rzeczywistości. Zachęcamy, aby uczestniczka poznawała świat z innej perspektywy, niż ta, w której jest.

W ten sposób podkreślamy wagę osobistego zaangażowania w tworzenie networkingu wspierającego środowiska młodych kobiet, także tych będących poza zasięgiem działań Fundacji.

Fundacja stworzyła zespół ekspertów i praktyków w swoich dziedzinach, którzy wraz z Alumnami Fundacji przeprowadzają Uczestniczki przez cały program:

 

Akademia Liderek Biznesu. Świadome zmiany

V edycja Akademii Liderek Biznesu realizowana jest pod hasłem

Świadome zmiany

Współczesny świat, znajdujący się w ciągłej, dynamicznej transformacji, narażony jest na dezinformację i powierzchowną eksploatację społecznych sloganów. Popularyzuje uproszczone rozumienie sukcesu zawodowego, liderstwa, ochrony środowiska i odpowiedzialnego rozwoju.

Celem wszystkich elementów programu V edycji – warsztatów merytorycznych, opracowania kampanii społeczno-wiedzowych, procesu rozwojowego – będzie dążenie do głębokiego zrozumienia omawianych problemów i zjawisk, zarówno społecznych, jak i tych, z którymi spotyka się w życiu każda kobieta.

Dążymy do tego, aby w efekcie procesu rozwojowego Liderki potrafiły znaleźć własną definicję liderstwa, wyznaczyć własne priorytety w życiu, tak by na kolejnych jego etapach, podejmować decyzję sprzyjające realizacji ich własnych celów.

Dążymy do tego, by poprzez Liderki i przygotowane przez nie kampanie społeczno-wiedzowe, kształcić społeczność i przekazywać najwyższej jakości, weryfikowalną i wiarygodną wiedzę.

Dążymy do rozległych zmian społecznych, przeprowadzonych świadomie, z przewidywaniem potencjalnych konsekwencji i pod kontrolą osób, wcielających w życie misję i wartości Fundacji

Profil uczestniczki

Działania kierujemy do młodych, przedsiębiorczych kobiet, aspirujących do zajmowania w przyszłości stanowisk menadżerskich oraz pełnienia roli liderek kształtujących środowisko pracy. Do kobiet, które są odważne, mają kręgosłup wartości i chcą działać.

W projekcie udział mogą wziąć kobiety, które w dniu przesyłania formularza są studentkami kierunków studiów jak prawo, finanse, opieka medyczna, marketing, IT, energetyka, psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka):

– 2 lub 3 roku studiów licencjackich,

– 1 lub 2 roku studiów magisterskich,

– 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich,

– oraz absolwentki uczelni wyższych, które w dniu wypełniania tej aplikacji nie ukończyły 27. roku życia.

Absolwentki programu otrzymują tytuł Alumnki Fundacji, przyłączając się tym samym do liczącej ponad 5 000 osób społeczności – profesjonalistów i ekspertów wyznających wartości Fundacji i realizujących się zawodowo na całym świecie. Poznają specjalistów i kulturę pracy na stanowiskach liderskich w obszarze transgranicznym. Kreują własną niezależną markę opartą na działaniu, zaangażowaniu i akceptacji siebie jako kobiety w życiu zawodowym. Posiadają wiedzę ekspercką niezbędną do sprawnego realizowania zadań w powierzonym obszarze. Tworzą silną społeczność, wspierającą się na polu prywatnym i zawodowym.

*program prowadzony jest w języku polskim

Harmonogram

Harmonogram rekrutacji

1.04.2022 – 08.05.2022 – formularz aplikacyjny – rekrutacja do projektu

25.05.2022 – wyniki 1. etapu rekrutacji – oceny aplikacji pisemnych

10.06.2022 – wyniki 2. etapu rekrutacji – rozmów kwalifikacyjnych

Przebieg Akademii

Praca w podgrupach nad kampanią społeczno-wiedzową: przez cały czas trwania programu, tj. czerwiec – listopad 2022

Warsztaty oraz proces rozwojowy (ostatni weekend każdego miesiąca):

25-26 czerwca – inauguracja programu i 1. zjazd

30-31 lipca – 2. zjazd

sierpień – wrzesień – płatne staże w firmach partnerskich

27-28 sierpnia – 3. zjazd

24-25 września – 4. zjazd

29-30 października – 5. zjazd

26-27 listopada – 6. zjazd

grudzień – finał programu

Przewidywany harmonogram godzinowy zjazdów

sobota i niedziela*:

10:00 – 11:30 warsztat 1,5h

11:30 – 11:45 przerwa

11:45 – 13:15 warsztat 1,5h

13:15 – 14:00 długa przerwa obiadowa

14:00 – 16:00 warsztat 2h

16:00 – 16:15 przerwa

16:15 – 17:45 warsztat 1,5h

UWAGA! Realizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania w Warszawie oraz kosztów dojazdu.

* Może ulec zmianie.

Filary programu

  • Proces rozwojowy: Od pierwszej edycji proces rozwojowy dla Uczestniczek z obszaru budowania marki osobistej, światopoglądu i poczucia własnej wartości prowadzi Ewa Czertak. W procesie, będącym nieodłączną częścią działań Fundacji, proponowane są rozwiązania formacyjne, które w dalszej perspektywie życia mogą stać się życiowymi drogowskazami. Proces rozwojowy ma nie tyle podawać gotowe rozwiązania, ile skłaniać Uczestniczki do odpowiadania sobie na podstawowe pytania egzystencjalne. Proces zakłada pomoc w zrozumieniu siebie oraz wspiera w określeniu swojego miejsca w gronie Alumnów poprzez efektywne działanie dla dobra innych.
  • Warsztaty dla Uczestniczek  – warsztaty ze specjalistami i specjalistkami z obszaru CEE, z Alumnami Fundacji oraz reprezentantami firm partnerskich. Szkolenia prowadzą kobiety odgrywające kluczowe role w biznesie, specjalizujące się w STEM, ekspertki na rynku cyfrowym, w tym przedsiębiorcy, założyciele start-upów, inwestorki, liderki i menedżerowie wysokiego szczebla. [zobacz prowadzących szkolenia w poprzednich edycjach TUTAJ]
  • Leadership evenings – spotkania z przedstawicielami top managementów firm partnerskich – skupimy się na rozmowie o tym, jak rozwijać swój potencjał w biznesie i prywatnie.
  • Finał i warsztaty stacjonarne w Warszawie – możliwość spotkania z Uczestniczkami projektu, Alumnkami, trenerami, reprezentantami firm partnerskich, podsumowania rozwoju podczas warsztatów ewaluacyjnych oraz zaprezentowania efektów pracy podczas uroczystego finału.
  • Kampania społeczna – W każdej edycji Akademii Liderek Biznesu, Uczestniczki w podziale na podgrupy pracują nad własnym projektem, raportem, casem biznesowym. W tym roku zadaniem będzie stworzenie kampanii społeczno-wiedzowej, która wyrażać będzie przewodni cel edycji – “Świadome zmiany”.
   W podgrupach, we współpracy z Alumnkami Akademii Liderek Biznesu oraz innych programów branżowych Fundacji [o programach branżowych dowiesz się więcej TUTAJ], Liderki pozyskiwać będą wiedzę na temat samych kampanii marketingowych oraz wybranej dziedziny wiedzy. Alumnki poprzednich edycji Akademii Liderek Biznesu oraz programów edukacyjnych Fundacji, wesprą Liderki w tworzeniu kampanii. W ten sposób, Liderki rozszerzą swój network oraz poznają społeczność Alumnów Fundacji – czołowych specjalistów polskiego i międzynarodowego biznesu.

   Liderki V edycji Akademii Liderek Biznesu, opracują kampanie społeczno-wiedzowe obejmujące zakres tematyczny odpowiadający branżom, w których edukację prowadzi Fundacja im. Lesława A. Pagi: finanse i rynek kapitałowy, ochrona zdrowia, energetyka oraz równość i różnorodność.

Staże

Staże/Job Shadowing – dla najlepszych Uczestniczek przewidziane są trzymiesięczne, płatne staże w firmach partnerskich*.

*ostateczne warunki realizacji stażu zależeć będą od firmy partnerskiej

PARTNER STRATEGICZNY

OPIEKUN MERYTORYCZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Koordynatorka Akademii Liderek ESG:

Paulina Paga

E-mail:
ppaga@paga.org.pl

Telefon:

607 094 104