Akademia Liderów Rynku Kapitałowego

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt kierujemy do studentów (od 2 roku studiów) i absolwentów (do 27. roku życia), którzy chcą doskonalić swoje umiejętności menedżerskie i rozwinąć potencjał liderski, uczyć się od najlepszych specjalistów i praktyków na rynku, poznać swoich rówieśników o podobnych zainteresowaniach, a także stać się częścią wyjątkowej społeczności Alumnów Akademii.
Do każdej edycji projektu przyjmujemy jedynie 30 Stypendystów.

Co zwiększy moje szanse na przyjęcie do projektu?

Szukamy przyszłych/młodych liderów, dla których ekonomia i finanse są pasją. Ludzi, którzy oprócz inwestowania w swoją karierę kierują się najwyższymi standardami etycznymi. Działalność w kołach naukowych i udział w projektach edukacyjnych/szkoleniowych oraz doświadczenie zawodowe są wskazane. Bardzo ważnych elementem jest zaangażowanie kandydata w działania związane z obszarem odpowiedzialności społecznej.

Jak wygląda rekrutacja do Akademii?

Po zakończeniu terminu składania aplikacji, Komisja Rekrutacyjna składająca się przedstawicieli Fundacji, Partnerów i Alumnów projektu wybiera do 100 osób, które zaprasza do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Rozmowy odbywają się w obecności Komisji składającej się z Przewodniczącego (koordynatora edycji) oraz conajmniej dwóch Alumnów programu. 30-u laureatów wraz z kandydatami z listy rezerwowej jest powiadamianych droga mailową. Informację zwrotną otrzymują też kandydaci, którzy nie zostali przyjęci. 

Jak aplikować do Akademii?

Do Akademii można aplikując wypełniając formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej programu, należy podać kompletne dane osobowe i informacje o wykształceniu i wcześniejszym doświadczeniu akademickim i zawodowym. Wypełniony formularz zostaje automatycznie zapisany w bazie Fundacji.