Program

Indeks Start2Star

Indeks Start2Star

Już jest otwarta rekrutacja do XVI edycji programu stypendialnego Indeks Start 2 Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, finansowany ze środków Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na studia grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin.


Każdego roku Komisja wybiera 14 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Absolwenci projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

 

Dla kogo?

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • są uczniami ostatnich klas szkół średnich, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
 • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
 • ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1800 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
 • uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Harmonogram:

 • 20 kwietnia 2023 – rozpoczęcie I etapu rekrutacji
 • 1 września 2023 – zakończenie I etapu
 • 15 września 2023 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
 • 18-22 września 2023 – rozmowy kwalifikacyjne II etapu (wstępne daty)
 • 29 września 2023 – ogłoszenie wyników

Dlaczego warto? Zobacz co o Programie mówią jego Stypendyści:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich zainaugurowała swoją działalność w 2007 r. we Wrocławiu. Jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Zakres działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich został określony w statucie i jest odzwierciedleniem planów pomocy określonych przez Fundatora.
Główne cele Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich:

 1. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienie im osiągnięcia samodzielności.
 2. Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).

Dane kontaktowe:

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
Ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Tel. 071 332 06 43
E-mail: biuro@fundacjajlc.pl
www.fundacjajlc.pl