Program

Liderzy Ochrony Zdrowia – IX edycja

Liderzy Ochrony Zdrowia – IX edycja

Celem programu Liderzy Ochrony Zdrowia jest kształcenie profesjonalnie przygotowanej, otwartej na innowacje i wyzwania kadry managerskiej, która będzie zarządzać podmiotami i instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Program składa się z wykładów i warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego. Podczas nich uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę o specyfice i sposobie działania branży, rozwiązują biznesowe case’y i dyskutują z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia.

Partnerem Strategicznym programu jest firma

„Czy można to zrobić lepiej? Efektywność ochrony zdrowia w Polsce”

Aktualna sytuacja sektora ochrony zdrowia w Polsce i na świecie nie jest dobra. Od lat mierzymy się z narastającymi problemami, a trwająca pandemia dołożyła kolejne. Podczas tegorocznej edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia uczestnicy będą pracować nad zagadnieniem efektywności systemu, by znaleźć odpowiedź na kluczowe pytanie „Czy można to zrobić lepiej?”. Wraz z gronem ekspertów spróbują zidentyfikować problemy związane z brakiem efektywności systemu ochrony zdrowia, rozważą, w jaki sposób można je rozwiązać, sprawdzą jak z problemami radzą sobie inne kraje i jak rozwiązują je prywatne firmy.

Zajęcia będą dotyczyły tematów związanych z:

 • finansowaniem sektora ochrony zdrowia
 • optymalizacją rozwoju kadry medycznej
 • infrastrukturą i zarządzaniem placówkami
 • innowacjami i nowymi technologiami
 • kształtowaniem kompetencji lidera ochrony zdrowia

Formuła programu

Liderzy Ochrony Zdrowia to intensywny kurs wiedzy o obszarze ochrony zdrowia skierowany do osób, które chcą doskonalić swój potencjał liderski, uczyć się od najlepszych specjalistów i praktyków na rynku, poznać swoich rówieśników o podobnych zainteresowaniach, a także stać się częścią wyjątkowej społeczności Alumnów Fundacji.  W ramach programu oferujemy:

 • warsztaty prowadzone przez specjalistów i ekspertów z obszaru ochrony zdrowia, nowych technologii oraz umiejętności miękkich. Podczas nich Uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o sposobie działania sektora zdrowotnego.
 • spotkania leadership, czyli nieoficjalne i półformalne spotkania z najciekawszymi osobistościami sektora zdrowia, liderami biznesu, a także z Alumnami programu.
 • case study, na którym oparty jest program, łączące w sobie zagadnienia z obszaru medycznego, zarządzania ochroną zdrowia, prawa, finansów, ekonomii.
 • finał programu, podczas którego Uczestnicy mają możliwość prezentacji zaprojektowanych rozwiązań case’ów przed panelem ekspertów złożonym z przedstawicieli firm partnerskich.
 • płatne staże będące zwieńczeniem Projektu.

Jak zostać Uczestnikiem programu?

Rekrutacja do programu składa się z III etapów.

I etap: Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie od 7 kwietnia 2022r. do 7 czerwca 2022r.!

II etap: Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej!

III etap: Rozwiąż test wiedzy sprawdzający umiejętność myślenia pod presją czasu!

Do programu może zakwalifikować się tylko 30 najlepszych kandydatów!

Kogo szukamy?

 • studentów i absolwentów kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, pielęgniarstwo, farmacja, fizjoterapia, biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, zdrowie publiczne i innych kierunków związanych z sektorem zdrowia;
 • studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy najpóźniej w dniu aplikowania rozpoczęli II rok studiów i nie ukończyli 27. roku życia;
 • pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinach, z których wiedza i technologie mają wpływ na branżę medyczną. 
 • osób, które planują związać swoją karierę zawodową z sektorem ochrony zdrowia i są zmotywowane, aby aktywnie uczestniczyć w związanych z tym przemianach i wyzwaniach;
 • osób, które realizując swoje cele zawodowe, działają na rzecz dobra wspólnego;
 • osób, które są gotowe wziąć wspólną odpowiedzialność za przyszłość kolejnego pokolenia;

Harmonogram

 • marzec – maj 2022 – ogólnopolska promocja programu
 • 7 kwietnia – 30 maja 2022 – otwarcie formularza zgłoszeniowego (I etap rekrutacji)
 • 14 czerwca 2022 – wyniki I etapu rekrutacji
 • czerwiec 2022 – rozmowy rekrutacyjne i test (II i III etap rekrutacji)
 • 30 czerwca 2022 – wyniki II i III etapu rekrutacji – wyłonienie finałowej grupy Uczestników
 • 17 września – 22 listopada 2022 – zajęcia
 • 7 grudnia 2022 – finał  na żywo w Warszawie

Terminy zajęć*:

 • 17.09.2022 – 18.09.2022, godz. 9.00 – 18.30 – zajęcia stacjonarne
 • 20.09.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne
 • 04.10.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne
 • 14.10. 2022 – 16.10.2022, godz. 9.00 – 18.30 – zajęcia stacjonarne
 • 18.10.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne
 • 25.10.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne
 • 08.11.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne
 • 15.11.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne
 • 19.11.2022 – 20.11.2022, godz. 9.00 – 18.30 – zajęcia stacjonarne
 • 22.11.2022, godz. 17.30 – 20.30 – zajęcia zdalne

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej. Część spotkań zostanie zrealizowana zdalnie, część stacjonarnie w Warszawie.

*Ze względu na aktualny stan epidemiczny spowodowany pandemią COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu na całkowicie zdalny, w sytuacji, w której prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie niebezpieczne, czy też gdy zostaną wprowadzone obostrzenia dot. organizacji szkoleń.

Dlaczego warto wziąć udział w programie Liderzy Ochrony Zdrowia?

 • Poznasz sektor ochrony zdrowia w Polsce przez pryzmat liderów rynku, z którymi jako uczestnik będziesz analizować najciekawsze zagadnienia branży, szukać praktycznych rozwiązań na aktualne problemy i ćwiczyć ich wdrażanie na konkretnych case’ach przygotowanych przez firmy partnerskie.
 • Zdobędziesz szansę na płatny staż lub pracę na pozycji juniora w firmach partnerskich związanych z sektorem ochrony zdrowia.
 • Poszerzysz perspektywę na rozwój Twojej ścieżki kariery.
 • Poznasz ludzi równie ambitnych, jak Ty i dołączysz do wyjątkowej społeczności Fundacji im. Lesława A. Pagi – będziesz mógł zaangażować się w organizację kolejnych edycji LOZ oraz w wiele innych działań Fundacji w różnych obszarach.
 • Spędzisz intensywnie trzy miesiące integrując się z Uczestnikami i Alumnami Fundacji, dzięki czemu nawiążesz relacje i przyjaźnie, które przetrwają na długie lata.

Zdjęcia z poprzednich edycji

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PATRONI MEDIALNI

Koordynator Programu:
Angelika Cieśla

E-mail:
loz@paga.org.pl