Program

Liderzy Ochrony Zdrowia – VIII edycja

Liderzy Ochrony Zdrowia – VIII edycja

Celem programu Liderzy Ochrony Zdrowia jest kształcenie profesjonalnie przygotowanej, otwartej na innowacje i wyzwania kadry managerskiej, która będzie zarządzać podmiotami i instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Program składa się z weekendowych wykładów i warsztatów prowadzonych przez liderów sektora medycznego. Podczas nich uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną o specyfice i sposobie działania branży, rozwiązują biznesowe case’y i dyskutują z ekspertami na temat kierunków, w jakich powinien rozwijać się rynek zdrowia.

Partnerem Strategicznym programu jest firma

VIII edycja

VIII edycja programu Liderzy Ochrony Zdrowia będzie poświęcona wyzwaniom kolejnego dziesięciolecia. Wraz z gronem ekspertów zastanowimy się „Jakie zadania stawia przed nami jutro?”, zbadamy nowe możliwości, spróbujemy wskazać najbardziej perspektywiczne obszary. 

Zajęcia będą dotyczyły tematów związanych z:

  • systemem ochrony zdrowia,
  • przedsiębiorczością w ochronie zdrowia, 
  • e-zdrowiem, 
  • innowacjami, 
  • kryzysem wiedzy eksperckiej,
  • kształtowaniem kompetencji świadomego lidera. 

Leadership meetings

Ważnym elementem programu będą również spotkania typu leadership w nieformalnej atmosferze z najciekawszymi osobistościami polskiego sektora ochrony zdrowia i Alumnami programu.

Staże

Każdy z uczestników programu będzie miał szansę zdobyć co najmniej dwumiesięczny płatny staż w jednej z firm partnerskich, a także możliwość towarzyszenia w pracy opiekuna przydzielonego mu przez partnera strategicznego.

Kogo szukamy?

  • studentów i absolwentów kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, zdrowie publiczne i innych kierunków związanych z sektorem zdrowia;
  • studentów i absolwentów w przedziale wiekowym: rozpoczęty II rok studiów i nieukończony 27 rok życia;
  • osób, które planują związać swoją karierę zawodową z sektorem ochrony zdrowia i są zmotywowane, aby aktywnie uczestniczyć w związanych z tym przemianach i wyzwaniach;
  • pracowników naukowych specjalizujących się w dziedzinach, z których wiedza i technologie mają wpływ na branżę medyczną. 

Zdjęcia z poprzednich edycji

Harmonogram

Terminy weekendowych warsztatów:

11 – 12 września 2021*

18 – 19 września 2021*

2 – 3 października 2021*

9 – 10 października 2021*

23 – 24 października 2021*

25 października 2021 – finał projektu*

*Ze względu na aktualny stan epidemiczny spowodowany pandemią COVID-19 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu na stacjonarny, w sytuacji, w której prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie całkowicie bezpieczne, a obostrzenia dot. organizacji szkoleń zostaną całkowicie zniesione.

PATRONATY HONOROWE

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Rekrutacja trwa
do 20 czerwca

Koordynator Programu:
Angelika Cieśla

E-mail:
loz@paga.org.pl