Liderzy Ochrony Zdrowia – VIII edycja

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Do kogo skierowany jest projekt?

Liderzy Ochrony Zdrowia to projekt edukacyjny skierowany do młodych ludzi – studentów i absolwentów uczelni wyższych do 27. roku życia (włącznie), którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem ochrony zdrowia i farmacji.

Przykładowe kierunki studiów: zarządzanie, ekonomia, finanse, prawo, medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna, analityka medyczna, zdrowie publiczne oraz pozostałe związane z branżą medyczną i farmaceutyczną.

Ile kosztuje udział w Akademii Energii?

Udział w Akademii jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Jaka jest struktura projektu?

Stypendyści uczestniczą w:

  • weekendowych wykładach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów i ekspertów rynku ochrony zdrowia,
  • finale projektu, podczas którego będą mieli możliwość zaprezentowania opracowanych rozwiązań przed panelem eksperckim złożonym z przedstawicieli firm partnerskich,
  • dwumiesięcznych płatnych stażach odbywających się w firmach partnerskich, a także w shadowingu (dla najlepszych).

Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia oraz staże?

Inauguracja szkolenia została zaplanowana na 12 września 2021r. Szczegółowy harmonogram szkolenia jest dostępny w zakładce O PROGRAMIE (hiperłącze) Ze względu na aktualny stan epidemiczny spowodowany pandemią COVID-19 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu na stacjonarny, w sytuacji, w której prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie całkowicie bezpieczne, a obostrzenia dot. organizacji szkoleń zostaną całkowicie zniesione, wówczas szkolenie odbędzie się na terenie Warszawy.

Jak wygląda rekrutacja do projektu?

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie projektu, w zakładce formularz rekrutacyjny. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z aplikacjami wybierze do 100 osób, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.
W drugim etapie kandydaci przystępują do rozmowy rekrutacyjnej przed komisją rekrutacyjną, w uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę aplikanta.

Rekrutacja trwa
do 20 czerwca

Koordynator Programu:
Angelika Cieśla

E-mail:
loz@paga.org.pl