Program

Seniorzy 4.0

Seniorzy 4.0

Program Seniorzy 4.0 ma na celu pomóc osobom po 65 roku życia w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości – pomóc w zidentyfikowaniu ze swoimi uczuciami dojrzałego człowieka, który łączy w sobie mądrość, ciekawość świata, radość i beztroskę.

Jako Fundacja chcemy przyczynić się do podniesienia stanu wiedzy Seniorów na temat wyzwań związanych ze światem nowych technologii, finansów osobistych i profilaktyki zdrowia – zwłaszcza w okresie pandemii, która jest dla Seniorów szczególnie trudnym czasem.

Misją tego programu jest przypomnienie, że wiek senioralny może dawać poczucie wspólnoty z innymi, niezależność, oparcie w sobie, radość i beztroskę.  

Do współpracy przy programie zaprosiliśmy Alumnów Fundacji – młodych ludzi, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą – ekspertów w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia.

Program odbywa się w cyklu dwudniowych zjazdów, w pięciu ośrodkach na terenie Mazowsza od września do grudnia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Cele programu:

 • pogłębienie wiedzy Seniorów na temat finansów osobistych i profilaktyki zdrowia,
 • rozszerzenie umiejętności komunikacyjnych Seniorów, w celu budowania porozumienia międzypokoleniowego, 
 • zapoznanie Seniorów z nowymi technologiami w dziedzinie finansów i ochrony zdrowia.

„Poradnik dla Seniora”

To publikacja, w której Seniorzy znajdą ważne i aktualne informacje dotyczące profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa finansów osobistych. Treści tam zawarte tworzone są przez Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi – młodych ekspertów rynku finansowego, ubezpieczeń, dietetyki i medycyny, którzy dzielą się swoją wiedzą na poniższe tematy:

 • Podstawowe badania obowiązkowe – profilaktyka w zasięgu naszej ręki.
 • Innowacyjne narzędzia medyczne dostępne dla pacjentów – telemedycyna.
 • Jak rozmawiać z farmaceutą? Jak prowadzić dziennik choroby?
 • Dieta i zdrowy styl życia kluczem do dłuższego życia.
 • Suplementy diety i leki ziołowe – zdrowa alternatywa dla tradycyjnego leczenia?
 • Profilaktyka depresji.
 • Profilaktyka chorób wieku geriatrycznego.
 • Świadome i mądre zadłużanie się.
 • Efektywne wydatkowanie pieniędzy (na zakupach).
 • Możliwości uzyskania dodatkowego dochodu dla seniorów.
 • Produkty ubezpieczeniowe dla seniorów.
 • Jak inwestować z głową?
 • Zarządzanie budżetem domowym.
 • Skuteczne metody obrony przed wyłudzeniami pieniędzy w sieci i poza nią.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.