Projekt

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – XXI edycja

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania.  W tym roku rusza już 21. edycja tego projektu.

Do tej pory w SIGG wzięło udział blisko 350 tys. uczniów z całej Polski. Na najlepszy zespół czeka 10 tys. zł nagrody, a łączna pula do zdobycia wynosi 90 tys. zł.

Regulamin tegorocznej edycji. 

Do kogo kierujemy SIGG?

W SIGG mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski w zespołach liczących od dwóch do czterech osób pod opieką nauczyciela. Gra jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, także dla uczniów, którzy wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z zasadami działania rynku kapitałowego i giełdy. Potrzebną wiedzę mogą zdobyć na nowoczesnej platformie edukacyjnej  SIGG.

Formuła SIGG

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w które chcieliby zainwestować i dokonują transakcji. 

Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie uczą się praktycznie na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji, które każdego dnia mają wpływ na pozycję zespołu w rankingu SIGG.

Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mają możliwość poznania w praktyce zasad inwestowania na giełdzie oraz zdobycia umiejętności analizowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Te cenne umiejętności i doświadczenia przygotowują ich do poruszania się na rynku finansowym  i w konsekwencji do podjęcia samodzielnych inwestycji giełdowych w przyszłości. Najlepsi uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w finałowej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu. Udział w projekcie daje również możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej, z którą uczniowie zapoznają się w ramach przedmiotu “Podstawy przedsiębiorczości”.

Terminy SIGG 21

1. SIGG kierowany do uczniów składa się z następujących etapów: rejestracja, gra testowa, I etap, II etap, dogrywka i finał. Każda z tych części szczegółowo jest opisana w powyższym Regulaminie.

2. SIGG kierowany do nauczycieli składa się wyłącznie z gry testowej oraz I i II etapu, których zasady są analogiczne jak w przypadku konkursu dla uczniów opisane w § 8 i 9 Regulaminu, z tym że konkurs dla nauczycieli polega na udziale indywidualnym w grze.

Szczegółowy harmonogram w roku szkolnym 2022/2023:

Część inwestycyjna:

  • 3 października – 2 listopada 2022 – rejestracja z uczestników i uczestniczek
  • 3 listopada – 12 listopada 2022 – Gra testowa
  • 14 listopada 2022 – 15 stycznia 2023 – I etap Gry
  • 27 lutego – 31 marca 2023 – II etap Gry
  • 11 kwietnia – 17 kwietnia 2023 – dogrywka dla uczniów w województwach
  • 27 kwietnia 2023 – Finał SIGG dla uczniów na Sali Notowań GPW.

Moduł edukacyjny:

  • 3 listopada 2022 – otwarcie modułu edukacyjnego SIGG, szczegółowe terminy rozpoczęcia poszczególnych aktywności w ramach modułu edukacyjnego zostały zamieszczone w części regulaminu dotyczącej tej części Projektu.

Rekrutacja trwa
do 22.10.2021

E-mail:
sigg@gpw.pl