Projekt

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – XIX edycja

Projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, inwestowania oraz oszczędzania.  W tym roku rusza już 20. edycja tego projektu.
Rejestracja do SIGG potrwa do 22 października br., a w trakcie jej trwania uczniowie będą mogli wziąć udział w grze testowej.

Do tej pory w SIGG wzięło udział blisko 290 tys. uczniów z całej Polski. Na najlepszy zespół czeka 10 tys. zł nagrody, a łączna pula do zdobycia wynosi 90 tys. zł.

Do kogo kierujemy SIGG?

W SIGG mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski w zespołach liczących od dwóch do czterech osób pod opieką nauczyciela. Gra jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, także dla uczniów, którzy wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z zasadami działania rynku kapitałowego i giełdy. Potrzebną wiedzę mogą zdobyć na nowoczesnej platformie edukacyjnej  SIGG.

Formuła SIGG

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der. Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w które chcieliby zainwestować i dokonują transakcji. 

Inwestycje realizowane są w oparciu o środki wirtualne, ale transakcje zawierane są na podstawie rzeczywistych ofert kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie uczą się praktycznie na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji, które każdego dnia mają wpływ na pozycję zespołu w rankingu SIGG.

Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie mają możliwość poznania w praktyce zasad inwestowania na giełdzie oraz zdobycia umiejętności analizowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Te cenne umiejętności i doświadczenia przygotowują ich do poruszania się na rynku finansowym  i w konsekwencji do podjęcia samodzielnych inwestycji giełdowych w przyszłości. Najlepsi uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w finałowej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu. Udział w projekcie daje również możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej, z którą uczniowie zapoznają się w ramach przedmiotu “Podstawy przedsiębiorczości”.

Dogrywka w regionach

W 20. edycji SIGG organizator przygotował dodatkową formę rywalizacji, która pozwoli Zespołom z najwyższych lokat w poszczególnych województwach dostać się do Finału SIGG. Do udziału w dogrywce uprawnione będą  Zespoły znajdujące się na 1 i 2  pozycji w danym województwie na koniec I etapu SIGG za wyjątkiem, już zakwalifikowanych do Finału, dziesięciu najlepszych Zespołów z rankingu tego etapu.

Platforma edukacyjna SIGG:

To nowoczesna forma edukacyjna wykorzystująca formułę quizowania, która pozwala na przyswajanie wiedzy przy pomocy materiałów multimedialnych, a następnie jej weryfikację w formie grywalizacji pomiędzy uczestnikami. Uczeń może samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu podstaw ekonomii, finansów i zasad działania rynku kapitałowego przy pomocy artykułów, filmów oraz kursów e-learningowych dostępnych na platformie.

Gra podzielona jest na etapy:

  • Gra testowa ( 6 października – 22 października 2021).
  • Udział w module edukacyjnym (25 października 2021 -15 stycznia 2022).
  • Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach (2 listopada 2021 – 7 stycznia 2022).
  • Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych (1 marca 2022 – 31 marca 2022).
  • Dogrywka: transakcje na akcjach, ETF-ach oraz kontraktach terminowych (14 kwietnia – 20 kwietnia).
  • Finał SIGG na żywo w Sali Notowań (28 kwietnia 2022) lub w innym wyznaczonym terminie, jeśli nie będzie możliwy finał SIGG na żywo.

Ponadto każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy około trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

Nagrody w SIGG

10 tysięcy złotych to nagroda dla najlepszego zespołu. Pozostałe zespoły i nauczyciele, którzy zajmą kolejne miejsca na podium, także mogą liczyć na nagrody finansowe lub rzeczowe (pula wynosi 90 tys. złotych). Na uczestników z najlepszymi wynikami na platformie edukacyjnej czeka 100 nagród rzeczowych. Ponadto pięć najlepszych klas zaprosimy do siedziby GPW. Przyjazd zostanie przez nas dofinansowany.

Jak się zarejestrować?

Pierwszy krok wykonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl. Następnie każdy z uczniów zakłada własne konto, wybiera szkołę, nauczyciela oraz zespół. Konkurs rozpoczyna rozgrzewka, czyli gra testowa, a potem czas na wirtualne inwestowanie na giełdzie oraz samokształcenie na platformie edukacyjnej SIGG.

Rekrutacja trwa
do 22.10.2021

E-mail:
sigg@gpw.pl