Poznaj nas lepiej

Kim Jesteśmy?

O Fundacji

Fundacja im. Lesława A. Pagi powstała w 2003 roku jako upamiętnienie dzieła życia jej Patrona – Lesława A. Pagi.

Została powołana przez jego małżonkę i córkę z misją łączenia świata edukacji i biznesu. Od tego czasu tworzy społeczność dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra.

Fundacja im. Lesława Pagi to brakujące ogniwo w edukacji, którego celem jest kształcenie i samorozwój. Poszukuje rozwiązań, które nie tylko rozwijają merytorykę, ale budują kręgosłup, na którym każdy człowiek opiera życie.

To, co stanowi o sile Fundacji to przygotowanie do życia obywatelskiego, budowanie społeczności młodych ludzi, którzy cenią więzi i wymianę myśli. 

Dlatego rolą Fundacji jest bycie przewodnikiem – prowadzenie po różnych drogach rozwoju w poszanowaniu różnorodności. Fundacja poprzez udział w dziewięciu programach, wolontariaty i działania na rzecz mniejszości, wskazuje Alumnom na istnieje świata poza tym, co już poznali, poza ich środowiskiem – uczelnią i rynkiem pracy.

Fundacja oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Obszary działań Fundacji to rynek finansowy (Akademia Liderów Rynku Kapitałowego), energetyka (Akademia Energii, Forum Nowa Energia), ochrona zdrowia (Liderzy Ochrony Zdrowia), innowacje (Young Innovators), wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych (Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa obywatelskiego, Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej, Seniorzy 4.0).

Alumni Fundacji im. Lesława Pagi to niezależni i samodzielni ludzie niepoddający się biernie schematom, szukający własnych dróg. Uczestnicy programów wnoszą do świata wrażliwość, energię i pomysły.

Fundacja przywraca etos pracy – solidarność, sumienność, uczciwość i szacunek do niej. Pracę rozumie jako wartość samą w sobie, która jest przywilejem i zadaniem, a więc odpowiedzialnością. Dzisiaj Fundacja to społeczność pięciu tysięcy Pagowiczów, którzy mogą oprzeć pracę na solidnym fundamencie, którym są wartości.

Misja Fundacji

Naszą misją jest stworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mieliby odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze. Fundacja to brakujące ogniowo w edukacji, którego celem jest kształtowanie i samorozwój. Poszukuje rozwiązań, które nie tylko rozwijają merytorykę, ale budują kręgosłup, na którym każdy człowiek opiera życie.
„I had a dream…”

Wierzymy, że indywidualna praca nad sobą zatrzymuje, wyprowadza z ciągłego pędu i dodaje skrzydeł.

Holistyczne postrzeganie życia

Jesteśmy częścią większej całości i jeśli żyjemy w zgodzie z tym, co nas otacza – dodajemy siebie, do tego, co jest większe od nas. I tym samym budujemy wartość, która zmienia świat.

Siła woli to siła charakteru

Godzimy się na życie, które złożone jest z różnych doświadczeń, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. Życie to studium przypadków i gotowość, żeby zaczynać od początku i kroczyć własną drogą. O Twojej sile nie świadczy to, ile razy upadniesz, ważne jest, ile razy się podniesiesz.

Autentyczność

Życia nie da się zaprogramować. Mamy prawo do słabości i do realizacji własnej ścieżki życia. Autentyczność, w każdej sytuacji znajduje siłę do tego, by radzić sobie z życiem. Sięga w nas po mądrość i nigdy nie manipuluje, ani nie ucieka od rzeczywistości. Autentyczność stawia sobie wymagania.

Samoświadomość

Praca nad sobą powoduje, że umysł pozostaje młodym, dodaje nam skrzydeł i wyprowadza z pędu tego świata. Rozwój to nieustanne zadawanie sobie pytania, co naprawdę jest najlepsze dla nas i naszego otoczenia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić okoliczności naszych działań, ale zawsze jesteśmy w stanie zmienić siebie.

Praca i odpowiedzialność

Cenimy pracę jako wartość i wierzymy, że biznes musi służyć przede wszystkim ludziom. Pracę rozumiemy, jako wymianę dobra. Odpowiedzialność oznacza wewnętrzne zrozumienie konieczności podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji. Odpowiedzialna praca to praca, która przyczynia się do lepszej przyszłości całego eko-systemu. Wolność to odpowiedzialność.

Odwaga to ciekawość świata i empatia

Aby zrozumieć rzeczywistość, musisz chcieć poznać świat z innej perspektywy niż ta, w której sam jesteś. Dlatego nie boimy się stawiać trudnych pytań, nie boimy się wątpić, nie boimy się rozmawiać na ważne tematy. Nie wszyscy Ci, którzy błądzą są zgubieni – odwaga to umiejętność negacji zastanego porządku rzeczy.