Foundation’s Board

Rada Fundacji

Fundacja od początku istnienia działa zgodnie z zasadą przejrzystości organizacji pozarządowej. Co 3 lata Fundatorzy Fundacji, Ewa Paga i Paulina Paga powołują Radę Fundacji, która pełni Funkcje nadzorcze i doradcze w stosunku do Zarządu i działalności.

Do kolejnych Rad Fundacji zostają zaproszone osoby blisko związane z Fundacją, które wspierają Fundację swoim zróżnicowanym doświadczeniem i wiedzą z różnych sektorów gospodarki.

Obecnie skład Rady, do października 2021 roku, tworzą:

No personnel found, please create the personnel post to use the item.