Fundacja im. Lesława A. Pagi

Marta Płowiec

Koordynatorzy Programów:

  • Akademia Liderów Rynku Kapitałowego 
  • Szkolna Internetowa Gra Giełdowa
  • Alumni Fundacji 
mplowiec@paga.org.pl

Członkini Zarządu ds. Operacyjnych Fundacji im. Lesława A. Pagi, zarządza najstarszym programem biznesowym Fundacji – Akademią Liderów ALRK. Odpowiada za wsparcie koordynator regionalnych Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Wspiera działanie społeczności Alumnów Fundacji.

Odkrywczyni historii ludzi, miejsc i zdarzeń, badaczka wolności, filozofka, uważna obserwatorka. Realizuje koncepcję odpowiedzialności społecznej, jest przyjaciółką wolności i natury. Poszukuje prawdy. Obserwatorka ludzkich zachowań i biegu historii. Badaczka wolności, ukończyła studia doktoranckie z nauk o polityce.