Zostań Wolontariuszem

Voluntary work

Opis wolontariatu

Wolontariat w Fundacji urzeczywistnia ideę
„dostałeś-przekaż dalej”.

Każdy Alumn Fundacji, który ukończył przynajmniej jeden nasz program może zostać wolontariuszem!

Wolontariat Fundacji ma na celu budowanie świadomości wzajemnej pomocy i rozwoju, budowanie społeczności osób aktywnych pozazawodowo, wsparcie kolejnych pokoleń Uczestników programów Fundacji w przekazywaniu wiedzy, promowaniu uniwersalnych wartości  i postaw prospołecznych.

Dlaczego warto?

MASZ WPŁYW

Masz realny wpływ na otaczający Cię świat oraz członków społeczności Alumnów.

Dołączając do aktywności w ramach wolontariatu stajesz się współodpowiedzialny za kształt kolejnych edycji. Bierzesz udział w rekrutacjach do programów, możesz wdrażać swoje pomysły i kształtować przyszłość Fundacji.

ROZWIJASZ SIĘ

Pomagając w rozwoju innych, rozwijasz też siebie.

Samorozwój to między innymi angażowanie się w dodatkowe aktywności życia pozazawodowego. Poświęcając swój czas i wiedzę i dzieląc się nimi z innymi sam rozwijasz w sobie nowe umiejętności. Pogłębiasz inteligencję społeczną i weryfikujesz najmocniejsze strony. Jednocześnie sam umacniasz kompetencje przyszłości, które są obecnie najbardziej poszukiwane na rynku.

DZIELISZ SIĘ

Dostałeś-oddaj.

Nie wszyscy mają równe szanse, dlatego podziel się tym, co sam w życiu otrzymałeś, dodając do tego coś od siebie.

Jeśli masz w sobie poczucie, że otrzymałeś coś wartościowego w Twoim życiu, co pomogło Ci na różnych płaszczyznach i chcesz w zamian dać coś od siebie. Idea oddawania dobra umacnia wszystkich członków społeczności i pomaga szerzyć przekonanie, że warto dzielić się dobrem.

Kto jest beneficjentem?

Beneficjentem wolontariatu Alumnów są Uczestnicy kolejnych edycji programów Fundacji, w tym osoby posiadające mniejsze szanse i wykluczone społecznie.

Kto jest wolontariuszem?

Wolontariuszem jest Alumn Fundacji, który po ukończeniu jednego z naszych programów ma potrzebę dzielenia się swoim czasem, wiedzą, umiejętnościami i możliwościami z zespołem Fundacji oraz ze wszystkimi, którzy uczestniczą w naszych aktywnościach. Wolontariat jest przeznaczony dla tych, którzy czują potrzebę wsparcia swojego otoczenia, dołożenia swojej cegiełki na rzecz budowania świadomego społeczeństwa.

Wolontariuszem jest osoba, której bliskie są misja i drogowskazy Fundacji.

Jakie są rodzaje wolontariatu Fundacji?

Wolontariat kompetencji:

Alumni programów są zapraszani do tego, aby podzielić się swoją wiedzą merytoryczną z Uczestnikami najnowszych edycji w ramach warsztatów i wykładów. Dużą wartością prowadzenia zajęć przez Alumna Fundacji jest jego zrozumienie dla potrzeb młodszych kolegów i koleżanek – zarówno pod kątem wiedzy sektorowej, jak i kompetencji twardych i miękkich.

Program BUDDY:

Program służy wsparciu koleżeńskiemu Alumnów i jest slierowany do najmłodszych Uczestników. Opiera się na wprowadzeniu do rodziny Fundacji przez Alumnów bardziej doświadczonych na rynku, którzy mają za sobą pierwsze duże wyzwania i potrafią szczerze doradzić w sytuacjach ważnych. Do programu BUDDY co roku zgłaszają się Alumni, którzy chcą poświęcić swój czas, aby zapoznać młodszych kolegów i koleżanki z możliwościami, jakie daje udział w społeczności i w programach, wymienić się doświadczeniami, pomóc w uspójnieniu CV, przedstawić kolejnym Alumnom oraz podpowiedzieć, co najlepiej wynieść z edycji.

Wsparcie merytoryczne

Co roku koordynatorzy programów fundacyjnych zapraszają Alumnów poprzednich edycji do współtworzenia koncepcji kolejnych edycji. Dzięki cyklom spotkań warsztatowych możliwe jest stworzenie interesującego tematu edycji zgodnego z trendami rynkowymi.

Alumni mają udział w komisjach rekrutacyjnych

Realny wpływ na decyzję o tym, kto dołączy do kolejnych edycji programów Fundacji – Alumni-wolontariusze tworzą wraz z koordynatorem komisje rekrutacyjne do programów, w czasie których sprawdzają wiedzę merytoryczna kandydata, jego motywację do rozwoju, kompetencje przyszłego lidera, charyzmę i zaangażowanie społeczne. Każdy Alumn, który zdecyduje się na udział w komisji musi starannie przygotować się do pełnionego obowiązku, między innymi dokładnie zapoznać się z formularzem kandydata. Udział w komisji to ważny element samorozwoju i budowania swoich kompetencji w obszarze human resources. Dla Alumna jest to też okazja poznania nowych osób i decydowania o tym, kto zostanie przyjęty do społeczności. Dla kandydatów jest to często unikalna okazja spotkania osób, które mogą stanowić dla nich wzór.Dzięki współpracy Alumnów i koordynatorów do programów wyłaniana jest unikalna grupa 30 Uczestników.

Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych

Ponieważ rekrutacja do naszych programów jest 2-stopniowa co roku do programów Fundacji wpływa ok. 2000 formularzy, które mają zweryfikować wiedzę kandydatów do programów oraz warunki formalne, które zgodnie z regulaminem muszą zostać spełnione.

Do zaangażowania w merytoryczną ocenę formularzy co roku zapraszamy Alumnów-wolontariuszy starszych edycji. To oni decydują, czy dany kandydat odpowiadając na pytania wykazał się nie tylko wysokim poziomem znajomości branży, ale także oryginalnością. 

Dzięki tej formule wolontariatu Alumni mają realny wpływ na to, kto zostanie zaproszony na rozmowy rekrutacyjne i kto ma szansę znaleźć się w gronie Uczestników. Dbają także o to, aby poziom wiedzy, który reprezentują osoby zgłaszające się był odpowiednio wysoki i dostosowany do wymagających warsztatów z Partnerami programów.

POLECAMY:

Projektor – wolontariat studencki: 

PROJEKTORwolontariat studencki to program realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczość. Celem Programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

TuDu.pl:

TuDu to pierwsza w Polsce platforma do współpracy między NGO a wolontariuszami przez Internet. Celem platformy jest umożliwienie wolontariuszom wspierania ciekawych projektów społecznych zdalnie, za pośrednictwem Internetu, 

z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie! Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Europejski Korpus Solidarności:

Wolontariat jest jednym z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie ani znajomość języka obcego – do udziału może zgłosić się każdy! Wolontariat jest świetnym wstępem do kariery zawodowej, spełnieniem ambicji, sposobem na rozwijanie swoich pasji, początkiem przygody z pracą na rzecz innych. Motywacja do udziału w projekcie dla każdego jest inna, lecz dla wszystkich wolontariat to przygoda życia. Więcej informacji TUTAJ.