Poznajmy się

Fundacja

O Fundacji

Kim jesteśmy

Fundacja im. Lesława A. Pagi powstała w 2003 roku jako upamiętnienie dzieła życia jej Patrona – Lesława A. Pagi. Została powołana przez jego małżonkę i córkę z misją łączenia świata edukacji i biznesu. Od tego czasu tworzy społeczność dla rozwoju, inspirowania i kształcenia liderów jutra.

Fundacja im. Lesława Pagi to brakujące ogniwo w edukacji, którego celem jest kształcenie i samorozwój. Poszukuje rozwiązań, które nie tylko rozwijają merytorykę, ale budują kręgosłup, na którym każdy człowiek opiera życie.

To, co stanowi o sile Fundacji to przygotowanie do życia obywatelskiego, budowanie społeczności młodych ludzi, którzy cenią więzi i wymianę myśli.
Dlatego rolą Fundacji jest bycie przewodnikiem – prowadzenie po różnych drogach rozwoju w poszanowaniu różnorodności. Fundacja poprzez udział w dziewięciu programach, wolontariaty i działania na rzecz mniejszości, wskazuje Alumnom na istnieje świata poza tym, co już poznali, poza ich środowiskiem – uczelnią i rynkiem pracy.
Fundacja oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-mentoringowe dla studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, a także dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Obszary działań Fundacji to rynek finansowy (Akademia Liderów Rynku Kapitałowego), energetyka (Akademia Energii, Forum Nowa Energia), ochrona zdrowia (Liderzy Ochrony Zdrowia), innowacje (Young Innovators), wspieranie różnorodności i wzmacnianie kompetencji różnych grup społecznych (Akademia Liderek Biznesu i Społeczeństwa obywatelskiego, Lubelscy Agenci Zmiany Społecznej, Seniorzy 4.0).

Alumni Fundacji im. Lesława Pagi to niezależni i samodzielni ludzie niepoddający się biernie schematom, szukający własnych dróg. Uczestnicy programów wnoszą do świata wrażliwość, energię i pomysły.
Fundacja przywraca etos pracy – solidarność, sumienność, uczciwość i szacunek do niej. Pracę rozumie jako wartość samą w sobie, która jest przywilejem i zadaniem, a więc odpowiedzialnością. Dzisiaj Fundacja to społeczność pięciu tysięcy Pagowiczów, którzy mogą oprzeć pracę na solidnym fundamencie, którym są wartości.

„I had a dream…”

Naszym marzeniem jest stworzenie szkoły życia dla młodych ludzi, którzy mieliby odwagę i ambicję zmieniać świat na lepsze.
Wierzymy, że indywidualna praca nad sobą zatrzymuje, wyprowadza z ciągłego pędu i dodaje skrzydeł.

NASZE DROGOWSKAZY

Holistyczne postrzeganie życia

Jesteśmy częścią większej całości i jeśli żyjemy w zgodzie z tym, co nas otacza – dodajemy siebie, do tego, co jest większe od nas. I tym samym budujemy wartość, która zmienia świat.

Siła woli to siła charakteru

Godzimy się na życie, które złożone jest z różnych doświadczeń, tych przyjemnych i nieprzyjemnych. Życie to studium przypadków i gotowość, żeby zaczynać od początku i kroczyć własną drogą. O Twojej sile nie świadczy to, ile razy upadniesz, ważne jest, ile razy się podniesiesz.

Autentyczność

Życia nie da się zaprogramować. Mamy prawo do słabości i do realizacji własnej ścieżki życia. Autentyczność, w każdej sytuacji znajduje siłę do tego, by radzić sobie z życiem. Sięga w nas po mądrość i nigdy nie manipuluje, ani nie ucieka od rzeczywistości. Autentyczność stawia sobie wymagania.

Samoświadomość

Praca nad sobą powoduje, że umysł pozostaje młodym, dodaje nam skrzydeł i wyprowadza z pędu tego świata. Rozwój to nieustanne zadawanie sobie pytania, co naprawdę jest najlepsze dla nas i naszego otoczenia. Nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić okoliczności naszych działań, ale zawsze jesteśmy w stanie zmienić siebie.

Praca i odpowiedzialność

Cenimy pracę jako wartość i wierzymy, że biznes musi służyć przede wszystkim ludziom. Pracę rozumiemy, jako wymianę dobra. Odpowiedzialność oznacza wewnętrzne zrozumienie konieczności podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji. Odpowiedzialna praca to praca, która przyczynia się do lepszej przyszłości całego eko-systemu. Wolność to odpowiedzialność.