Advisory Board

Advisory Board

Jesteśmy Fundacją edukacyjną, dlatego tez uczymy się od najlepszych! Do nowego organu doradczego – Advisory Board – zapraszamy liderów rynku, którzy wierzą w misję Fundacji, posiadają też wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów, które pomagają zespołowi Fundacji budować nowe strategiczne rozwiązania i rozwijać naszą działalność!

Advisory Board to powołany mocą decyzji Zarządu organ doradczy na poziomie eksperckim, do którego zgodziły się wejść osoby reprezentujące najważniejsze dla nas obszary biznesowe.