Rada Fundacji

prof. Jan Pomorski

Prezes Rady Fundacji

Metodolog i filozof nauki, autor 7 książek i ponad dwustu prac naukowych, promotor 15 doktoratów. Był w swej karierze zawodowej rektorem i prorektorem, zasiadał i przewodniczył radom nadzorczym kilkunastu spółek, w tym notowanych na GPW. Aktualnie jest związany z UMCS w Lublinie, jest także członkiem Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW, wybranym na czteroletnią kadencję. Z Fundacją Lesława A. Pagi związany od jej założenia.


Zofia Bielecka

Członkini Rady

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (1975 r). Od dnia 1 czerwca 2001 roku Zofia Bielecka pracuje na stanowisku doradcy firmy (counsel) w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Do 31 maja 2001 Zofia Bielecka była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Z racji zajmowanych stanowisk była współtwórcą i osobą odpowiedzialną za wszystkie regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego, zarówno na poziomie ustawowym jak i wykonawczym. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie transakcjami fuzji i przejęć na rynku publicznym, ofertami publicznymi, emisją obligacji i innych papierów wartościowych oraz kwestiami związanymi z funkcjonowaniem spółek i funduszy inwestycyjnych. Jest współautorką wielu publikacji dotyczących rynku kapitałowego w Polsce, między innymi książki „Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne”. Była Członkiem Rady Giełdy, jest Wiceprzewodniczącą Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.


Ewa Czertak

Doradca Zarządu ds. Komunikacji i marki. Buduje autentyczne marki premium, praktyk personal branding dla CEO, przedsiębiorców, trener biznesu, mentor. Prezes Akademii Marki z Klasą, twórca kursów budowania marki osobistej dla przedsiębiorcy. Tworzy autentyczne osobiste marki premium i przekształca biznes stojący za właścicielem. Podnosi wartość osoby i jej projektu w odbiorze rynku. Ekspert ds. wizerunku, wystąpień publicznych, PR i komunikacji w międzynarodowych organizacjach, mówca. Prowadzi warsztaty i wykłady dla firm. Organizatorka spotkań dla przedsiębiorczych kobiet „Marka z historia w tle”. Od 2012 roku pracowała z ponad 260 przedsiębiorcami o ugruntowanej pozycji z całej Polski.  Mentorka i opiekun merytoryczny w programie fundacyjnym Akademii Liderek Biznesu. Posiada między innymi tytuł MBA oraz Master Business Trener – level superior. Autorka licznych artykułów o budowaniu marki. Jest maratończykiem, jeździ konno, uprawia taniec towarzyski, przebiegła Runmageddon. Pasjonuje ją filozofia wartości, teologia oraz savoir- vivre. Osobista misja: Czynić ludzi Wielkimi. Prowadzi Akademię Mentora, która rozwija przedsiębiorców do roli mentorów we własnych firmach. Twórca kanału Youtube Ewa Czertak, pisze bloga.


Łukasz Dziekoński

Członek Rady

Jest założycielem i dyrektorem naczelnym Montis Capital – Venture Capital Fund. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego “Marguerite Fund”, a od 2010 r. był członkiem Zarządu. Koncentruje się na inwestycjach kapitałowych w infrastrukturę, energię i sektor transportu. Pełnił także funkcję Dyrektora w największym banku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – Banku PKO BP S.A., koordynując działania w zakresie infrastruktury i nowych technologii. Wcześniej aktywnie wspierał zagraniczne inwestycje Banku w regionie CEE. Pełnił funkcję członka różnych rad nadzorczych w sektorze infrastruktury i bankowości. Częsty mówca na wielu konferencjach i warsztatach dotyczących infrastruktury, PPP, VC i nowych technologii.


Dominika Krupa

Członkini Rady

Magister Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie. Absolwentka II edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia. Ekspert w zakresie analizy rynku farmaceutycznego oraz ekonomiki ochrony zdrowia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie rynku farmaceutycznego dla licznych klientów w kraju i za granicą, w tym podczas półrocznego pobytu w Londynie. Lider kilku projektów doradczych dla Ministerstwa Zdrowia, m.in. w zakresie planowania zapotrzebowania na kadry medyczne oraz definicji programu darmowych leków dla kobiet w ciąży. Główna autorka raportu „Finansowanie Ochrony Zdrowia w Kontekście Efektów Społeczno-Gospodarczych”. Współautorka publikacji naukowych w zakresie reumatologii oraz analizy konsumpcji leków kardiologicznych w Polsce.


Paweł Michalski

Członek Rady

Członek Zarządu i Partner w COBIN Angels, klubie inwestorów prywatnych. Założyciel i CEO VCLeaders, organizacji zajmującej się kształceniem kompetencji w branży Venture Capital. Wcześniej m.in. Chief Growth Officer w firmie BEESFUND S.A., największej polskiej platformie equity crowdfunding. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PKO Banku Polskim prowadząc i uczestnicząc w projektach finansowania dłużnego o łącznej wartości przekraczającej 4 miliardy zł. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). Laureat I Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę magisterską w obszarze publicznych rynków kapitałowych.


Maciej Nowotny

Członek Rady

Dyrektor finansowy i operacyjny spółki Savecart. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym 6 lat na stanowiskach zarządczych, w obszarze m.in.: finansów przedsiębiorstw, analiz rynkowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz zarządzania zespołem. Wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność prowadzenia negocjacji, budowania długotrwałych relacji oraz skuteczności w realizacji założonych celów. Był analitykiem w Domu maklerskim Rubicon Partners, Dyrektorem finansowym FS Nieruchomości S.A. Pełnił stanowisko Prezesa zarządu Mars Most Brd. Ps. z o.o., Wiceprezesem Zarządu i członkiem Rady Nadzorczej w Grupie Energomontaż Płn S.A., Dyrektorem inwestycyjnym w MARS Fundusz Inwestycyjny oraz Członkiem Zarządu firmy Scanmed S.A. Do 2017 roku był Dyrektorem finansowym i operacyjnym CI Games S.A.Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), Licencje Maklera (nr 2553), ACCA (zdane 13 z 14 egzaminów).


Marcin Petrykowski

Członek Rady

Od roku 2014 pracuje dla S&P Global Ratings, gdzie jako Dyrektor Zarządzający prowadzi całościowy biznes klientowski w regionie Europa, Bliski Wschód oraz Afryka (EMEA), pełni funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE) oraz zarządza polskim oddziałem spółki. Równolegle jest członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital S.A, Przewodniczącym Rady Programowej konferencji Fintech Digital CEE Congress, członkiem Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) oraz członkiem Rady Fundacji Lesława A. Pagi. Wcześniej pracował w J.P. Morgan Corporate and Investment Bank w Londynie, jako dyrektor wykonawczy na region CEE, Rosja oraz Izrael, a także wicedyrektor Oddziału w Polsce. Do 2007 r. związany z Citi Corporate and Investment Banking, gdzie zajmował się bankowością korporacyjną w Polsce i CEE, oraz ukończył międzynarodowy program rozwoju przyszłej kadry kierowniczej Citi.


Hubert Sobora

Członek Rady

Alumn II edycji Akademii Energii, magister inżynier kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od Ponad 2 lat pracuje jako konsultant w The Boston Consulting Group, na co dzień zajmuje się sektorem energetycznym, oil&gas, budowlanym oraz szeroko pojętymi dobrami przemysłowymi (IG – Industrial Goods). Posiada ponad 3 lata doświadczenia bezpośrednio w branży energetycznej, w obszarze związanym z hurtowym rynkiem energii elektrycznej (PGE), realizował również projekty międzynarodowe, min. na Bliskim Wchodzie. Prywatnie mąż i posiadacz dwóch psów.


Jacek Socha

Członek Rady

Od października 1994 do maja 2004 zajmował stanowisko przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rady do spraw Systemu Płatniczego przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Komitetu Doradczego przy Komitecie Rynków Rozwijających się Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych oraz Komitetu Dobrych Praktyk. Sprawował urząd Ministra Skarbu Państwa w dwóch rządach Marka Belki. Od grudnia 2005 r. jest wiceprezesem i partnerem PwC w Polsce.


Tomasz Walkiewicz

Członek Rady

Radca prawny (członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie), specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of Florida). Stypendysta III edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi. Członek Zarządu oraz Członek Założyciel Stowarzyszenia Compliance Polska. Kompetencje zawodowe zdobywał w Komisji Nadzoru Finansowego oraz firmie doradczej Deloitte. Przez wiele lat zajmował pozycję associate managera międzynarodowej kancelarii prawnej będąc odpowiedzialnym za rozwój warszawskiego oddziału kancelarii. Obecnie pełni funkcję prokurenta oraz radcy prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dyrektor Działu Prawnego BondSpot S.A. oraz członek zarządu Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. W listopadzie 2017 r. powołany uchwałą akcjonariuszy (GPW, KPRM oraz NBP) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W grudniu 2017 r. powołany decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w poczet Członków Rady Polskiej Fundacji Narodowej.


Magdalena Zajączkowska Ejsymont

Członkini Rady

Absolwentka Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. Od roku 2013 do 2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś w latach 2015 – 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. Od kwietnia 2016 Partner Zarządzający w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski nad spółkami portfelowymi oraz realizację strategii inwestycyjnej obszaru Equity. W okresie 2008 – 2014 była prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Jest członkiem Rad Nadzorczych spółek: Famur S.A., Zamet S.A., PGO S.A., PME S.A., FAMAK S.A., FPM S.A., NiUW Glinik sp. z o.o.


Grzegorz Zawada

Członek Rady

Absolwent SGH w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst. W latach 2014- 2016 Zawada był wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiadał za  strategię i rozwój działalności GPW, w szczególności za rozwój produktów i relacje z klientami. Wcześniej pracował m.in. w kilku bankach londyńskiego City, a także był szefem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Od listopada 2016 roku pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w  Polskim Funduszu Rozwoju . W latach 2017-2018 sprawował funkcję wiceprezesa Noble Securities i  odpowiadał za corporate finance oraz sprzedaż do klientów instytucjonalnych jak i detalicznych, w  2019 roku był Dyrektorem strategii korporacyjnej na Saudyjskiej Giełdzie papierów Wartościowych. Od września 2019 roku Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim.