Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Do uzupełnienia

Obecnie skład Rady, tworzą:

Jan Pomorski

Prezes Rady Fundacji

Zofia Bielecka

Członkini Rady Fundacji

Grzegorz Bednarczyk

Członek Rady Fundacji