Rada

Rada Fundacji

Fundacja od początku istnienia działa zgodnie z zasadą przejrzystości organizacji pozarządowej. Co 3 lata Fundatorzy Fundacji, Ewa Paga i Paulina Paga powołują Radę Fundacji, która pełni Funkcje nadzorcze i doradcze w stosunku do Zarządu i działalności.

Do kolejnych Rad Fundacji zostają zaproszone osoby blisko związane z Fundacją, które wspierają Fundację swoim zróżnicowanym doświadczeniem i wiedzą z różnych sektorów gospodarki.

Obecnie skład Rady, do października 2021 roku, tworzą:

prof. Jan Pomorski

Prezes Rady Fundacji

Zofia Bielecka

Członkini Rady

Ewa Czertak

Członkini Rady

Łukasz Dziekoński

Członek Rady

Dominika Krupa

Członkini Rady

Paweł Michalski

Członek Rady

Maciej Nowotny

Członek Rady

Marcin Petrykowski

Członek Rady

Hubert Sobora

Członek Rady

Jacek Socha

Członek Rady

Tomasz Walkiewicz

Członek Rady

Magdalena Zajączkowska Ejsymont

Członkini Rady

Grzegorz Zawada

Członek Rady