Rada

Rada Fundacji

Fundacja od początku istnienia działa zgodnie z zasadą przejrzystości organizacji pozarządowej. Co 3 lata Fundatorzy Fundacji, Ewa Paga i Paulina Paga powołują Radę Fundacji, która pełni Funkcje nadzorcze i doradcze w stosunku do Zarządu i działalności.

Do kolejnych Rad Fundacji zostają zaproszone osoby blisko związane z Fundacją, które wspierają Fundację swoim zróżnicowanym doświadczeniem i wiedzą z różnych sektorów gospodarki.

Obecnie skład Rady tworzą:

Jan Pomorski

Prezes Rady Fundacji

Zofia Bielecka

Członkini Rady Fundacji

Grzegorz Bednarczyk

Członek Rady Fundacji