Kapituła

 • Krzysztof Jajuga

  Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes CFA Institute

  Tomasz Prusek

  Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj

  Paweł Borys 

  Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

  Rafał Brzoska 

  Przedsiębiorca, Prees grupy Integer.pl

  Tomasz Domogała 

  Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ

  Ewa Jakubczyk-Cały 

  Partner Zarządzający PKF Consult

  Krzysztof Pietraszkiewicz

  Prezes Związku Banków Polskich

  Małgorzata Rusewicz

  Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

  Maciej Trybuchowski

  Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

  Karolina Rzońca-Bajorek

  Wiceprezes Asseco Poland S.A.