Odpowiedzialność społeczna

Społeczność Alumnów

#AlumniAlumnom

to cykl wykładów i warsztatów, które prowadzą między sobą Alumni różnych edycji programu działając w myśl zasady „dostałeś – przekaż dalej”. Dzięki temu przekazywana wiedza jest dostosowana do potrzeb Uczestników. Perspektywa rynku prezentowana przez Alumnów prowadzących zajęcia jest mocnym uzupełnieniem wiedzy, którą Uczestnicy otrzymują od przedstawicieli firm partnerskich i tej zdobywanej na swoich uczelniach.

Spotkania z Alumnami mogą mieć dwojaki charakter:

  • Zajęcia merytoryczne
  • Zajęcia z kompetencji miękkich
  • Spotkanie leadershipowe – starsi Alumni opowiadają o swojej ścieżce kariery i swoich wyborach i odpowiadają na pytania Uczestników.

#leadership evenings

Zamknięte spotkania on-line i off-line z liderami biznesu z największych firma w Polsce i na świecie w formie pół-formalnej rozmowy. 

Dzięki organizacji Leadership Evenings najmłodsi uczestnicy rynku mogą dostać porcję solidnej wiedzy od najbardziej doświadczonych menadżerów w Polsce. 

Do tej pory w trakcie spotkań gościliśmy między innymi: Jerzego Buzka, Tomasza Domogałę, Annę Rulkiewicz, Joannę Kępczyńską, Brunona Bartkiewicza, Marcina Czecha, Marcina Czechowicza, Marcina Petrykowskiego, Roberta Korzeniowskiego, Sebastiana Buczka, Tomasza Świebodę, Artura Tomalę, Dorotę Zimnoch, Pawła Seweryna, dr Małgorzatę Sobotkę-Gałązkę,  Jacka Poświatę, Jarosława Grzywińskiego.

#Alumnispołeczności

Nasi Alumni mogą uczestniczyć w każdym etapie przygotowania i realizacji naszych programów. #Alumnispołeczności to cykl aktywności wolontariackiej, w której najmłodsi Alumni mogą włączyć się w prace operacyjne nad przygotowaniem edycji programu, więcej informacji TUTAJ.

#rozwijamyAlumnów

Oferta dla starszych Alumnów Fundacji, którzy ukończyli nasze programy co najmniej 5 lat temu. Odpowiadając na potrzeby Alumnów, tworzymy platformę rozwojową dla osób piastujących stanowiska kierownicze i zarządcze. Do współpracy zaprosimy zewnętrznych ekspertów z renomowanych instytucji.

Zaproponujemy warsztaty dotyczące między innymi: przywództwa, strategii, Zarządzania czy sprzedaży. W ofercie znajdą się spotkania dotyczące między innymi: wypalenia zawodowego, wsparcia psychologicznego w trudnych momentach życia.