Marka Alumna

Alumn Fundacji

Tytuł Alumna przyznawany

od 2003 roku

Nie sztuka się buntować przeciwko światu – przeciwko deszczowi, kiedy leje, i słońcu, kiedy praży. Sztuka buntować się przeciwko ograniczeniom w imię przekroczenia własnych granic.

ks. J. Tischner

ALUMN FUNDACJI to tytuł przyznawany od 2003 roku. Przyznanie tytułu ALUMNA FUNDACJI jest potwierdzeniem przynależności do społeczności Fundacji im. Lesława A. Pagi. Wraz z przystąpieniem do społeczności ALUMN potwierdza, że utożsamia się z wartościami reprezentowanymi przez Fundację. Jest to również zgłoszenie gotowości do działań w ramach wolontariatu oraz działań na rzecz wspólnego dobra.

Tytuł Alumna Fundacji im. Lesława A. Pagi przyznawany jest osobom, które ukończyły przynajmniej jeden program Fundacji – Stypendystom.  Stypendysta  otrzymuje tytuł ALUMNA FUNDACJI i ma prawo do posługiwania się tytułem w przestrzeni biznesowej i społecznej.

Tytuł ALUMNA FUNDACJI IM. LESŁAWA A. PAGI to wyróżnienie,
które opisuje sylwetkę lidera jutra.

Lider jutra to osoba, która jest świadoma, że umiejętności społeczne i emocjonalne są kluczowymi elementami skutecznego przywództwa. Rozwija umiejętności emocjonalne, takie jak uważność, które są potrzebne, aby być skupionym i wewnętrznie stabilnym, podczas gdy rozwój umiejętności społecznych pozwala podnieść znaczenie „czynnika ludzkiego” w przewodzeniu.

Alumn podejmuje wyzwanie budowania lepszego jutra, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami. Ma głębokie zrozumienie, że otrzymał od Fundacji coś wyjątkowego i chce przekazać to dobro dalej – działa w myśl zasady: dostałeś-podziel się. 

Jak korzystać z tytułu Alumna Fundacji

  • We wpisach w CV zawodowym poprzez podanie informacji  o udziale w programie Fundacji i roku jego ukończenia.
  • W mediach społecznościowych: LinkedIn w zakładce osiągnięcia/projekty.
  • W mediach społecznościowych: Facebook w informacjach “o mnie”.
  • Jako element graficzny profilu w mediach społecznościowych: zdjęcie w tle. Materiały Graficzne do pobrania
  • W kontaktach zawodowych poprzez informowanie rozmówcy o przynależności do Fundacji oraz ukończeniu naszych programów.
  • W czasie wystąpień publicznych na konferencjach naukowych i biznesowych, udziale w panelach dyskusyjnych, prelekcjach publicznych, wystąpieniach w radio i telewizji.
  • Poprzez umieszczenie informacji o tytule Alumna Fundacji w swoim bio stanowiącym dodatek do artykułów prasowych i naukowych.
  • We wszystkich możliwych sytuacjach i w każdy możliwy sposób służący promocji Fundacji i jej społeczności.

Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym. To znać uczucie wstydu w obliczu nędzy, nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni. To odczuwać dumę ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów. To czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata.

Antoine de Saint-Exupéry