Adam Jagoda

Adam Jagoda

Dyrektor Generalny Medtronic Poland

Od 20 lat w sektorze technologii medycznych. Obecnie Dyrektor Generalny Medtronic Poland sp. z o.o. i wiceprezes Zarządu OIGWM POLMED. Wcześnej  pracował na różnych stanowiskach w Tyco Healthcare i Covidien. Zorientowany na ludzi, doświadczony lider, specjalista w zakresie strategii rozwoju i planowania. Prywatnie miłośnik sportów wodnych.