Fundacja im. Lesława A. Pagi

ANGELIKA IWANICKA

W Fundacji im. Lesława A. Pagi zajmuje się Akademią Liderów ALRK.