Fundacja im. Lesława A. Pagi

Dominika Krupa

Magister Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała również na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver w Kanadzie. Absolwentka II edycji projektu Liderzy Ochrony Zdrowia. Ekspert w zakresie analizy rynku farmaceutycznego oraz ekonomiki ochrony zdrowia. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie rynku farmaceutycznego dla licznych klientów w kraju i za granicą, w tym podczas półrocznego pobytu w Londynie.

Lider kilku projektów doradczych dla Ministerstwa Zdrowia, m.in. w zakresie planowania zapotrzebowania na kadry medyczne oraz definicji programu darmowych leków dla kobiet w ciąży. Główna autorka raportu „Finansowanie Ochrony Zdrowia w Kontekście Efektów Społeczno-Gospodarczych”. Współautorka publikacji naukowych w zakresie reumatologii oraz analizy konsumpcji leków kardiologicznych w Polsce.