Grzegorz Bednarczyk

dr Grzegorz Bednarczyk

Członek Rady Fundacji

Biografia

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej w Instytucie Filozofii UMCS, gdzie przygotowuje swoją drugą rozprawę doktorską. Jest autorem książki „Odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce w latach 1991-1994”.