Grzegorz Domański

Grzegorz Domański

Polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa handlowego, radca prawny. Od 1997 r. wspólnik kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka. Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych w latach 1990-1995, a w latach 1998-2000 doradca i członek Gabinetu Politycznego Wicepremiera Leszka Balcerowicza. Uczestniczył w projektach prywatyzacyjnych prowadzonych przez Bank Światowy i EBOR na Białorusi i Ukrainie. Pierwszy i wieloletni Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Był również pierwszym indywidualnym i honorowym członkiem GPW. Współautor projektów ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem kapitału zagranicznego, o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Był też współautorem regulaminów i wewnętrznych regulacji giełdowych, a także zasad dobrych praktyk ładu korporacyjnego przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.