Fundacja im. Lesława A. Pagi

Grzegorz Zawada

Absolwent SGH w Warszawie. Posiada dyplom Master of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst. W latach 2014- 2016 Zawada był wiceprezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiadał za strategię i rozwój działalności GPW, w szczególności za rozwój produktów i relacje z klientami. Wcześniej pracował m.in. w kilku bankach londyńskiego City, a także był szefem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Od listopada 2016 roku pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w Polskim Funduszu Rozwoju.

W latach 2017-2018 sprawował funkcję wiceprezesa Noble Securities i odpowiadał za corporate finance oraz sprzedaż do klientów instytucjonalnych jak i detalicznych, w 2019 roku był Dyrektorem strategii korporacyjnej na Saudyjskiej Giełdzie papierów Wartościowych. Od września 2019 roku Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej w PKO Banku Polskim.